Smaki i zapachy dzieciństwa z perspektywy językowo-kulturowej (na podstawie wybranych polskich blogów kulinarnych)

Main Article Content

Natalia Jóźwiak

Abstrakt

The article attempts to reconstruct the linguistic and cultural image of childhood tastes in selected culinary blogs. The reconstruction is based on entries referring to two dishes most frequently mentioned in the context of childhood: broth and apple pie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Bibliografia

 1. Bartmiński Jerzy (1997), Dom i świat – opozycja czy współdziałanie, w: Dom w języku i kulturze, red. Grażyna Sawicka, Wydawnictwo JotA, Szczecin, s. 11–22.
 2. Bartmiński Jerzy (2003), Miejsce wartości w językowym obrazie świata, w: Język w kręgu wartości, red. J erzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 59–86.
 3. Bartmiński Jerzy (2006), O pojęciu językowego obrazu świata, w: tenże, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 11–12.
 4. Brillat-Savarin Anthelme (1973), Fizjologia smaku, przeł. Joanna Guze, PIW, Warszawa.
 5. Bugajski Marian (2004), Jak pachnie rezeda? Lingwistyczne studium zapachów, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 6. Douglas Mary (2007), Odszyfrowanie posiłku, w: taż, Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, s. 333–361.
 7. Karłowicz Jan, Kryński Adam, Niedźwiedzki Władysław (1912), Słownik języka polskiego, Kasa im. Mianowskiego, Warszawa.
 8. Levi-Strauss Claude, Trójkąt kulinarny, przeł. Stanisław Cichowicz, https://tinyurl. com/y7sckjkm [dostęp: 1 listopada 2019].
 9. Miodek Jan (2009), Prof. Jan Miodek o rosole, 9 kwietnia, https://tinyurl.com/yc6fkknx [dostęp: 1 listopada 2019].
 10. NCK, Szarlotka, https://tinyurl.com/ycda32xo [dostęp: 2 kwietnia 2020].
 11. Pisarek Walery (2002), Słowa sztandarowe i ich publiczność, Universitas, Kraków.
 12. Rybak Mariusz (2012), Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś, „Studia Humanistyczne AGH”, t. 11/3, s. 211–215.
 13. Stronciwilk Agata (2018), Wspólnota, ciało, polityka: estetyczne i kulturowe konteksty jedzenia w polskiej sztuce współczesnej, UŚ, Katowice (praca doktorska).
 14. Wala Katarzyna, Pietrowiak Kamil (2018), Antropologia zmysłów i sensoryczna etnografia– geneza, założenia, podejścia badawcze, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, nr 4, s. 14–40.
 15. Walczewska Sławomira (2012), Dygresja: matriarchat domowy, w: taż, Damy, rycerze, feministki, Wydawnictwo eFKa, Kraków (e-book).
 16. Wieczorkiewicz Anna (2014), O wyobraźni kulinarnej i aporiach jedzenia. Kultura uwikłana w konsumpcję, w: Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia, red. Urszula Jarecka, Anna Wieczorkiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 247–268.
 17. Witaszek-Samborska Małgorzata (2005), Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo Naukowa UAM, Poznań.
 18. Zgółkowa Halina, red. (2002), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzn, t. 36, Kurpisz, Poznań.