Karol Zierhoffer, „Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy Stéphane’a Gendrona «L’origine des noms de lieux en France. Essai de toponymie», 2e édition revue et corrigée (Editions Errance, Paris 2008)”

Main Article Content

Bogdan Walczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, B. (2014). Karol Zierhoffer, „Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy Stéphane’a Gendrona «L’origine des noms de lieux en France. Essai de toponymie», 2e édition revue et corrigée (Editions Errance, Paris 2008)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 205-206. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.14
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne