Pressto.

Nagłowek strony

Vol 21, Nr 1 (2014)

pod red. Ireny Sarnowskiej-Giefing

Spis treści

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Polskie realia w kolędach i pastorałkach XVII i XVIII wieku (na materiale tzw. Kantyczek karmelitańskich) PDF
Maria Borejszo 11-34
„A usta znów rozluźniają się do słów okaleczałych” – namopaniki Aleksandra Wata (recepcja, język, interpretacja) PDF
Magdalena Graf, Paweł Graf 35-47
O uwarunkowaniach procesu kształtowania się i stabilizacji rosyjskich nazwisk PDF
Bożena Hrynkiewicz-Adamskich 49-61
Ogłoszenia sprzedaży odzieży damskiej a metody wpływania na odbiorcę PDF
Stanisław Karwowski 63-73
Zróżnicowanie ekstensji tekstowej fonetycznych form obocznych w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku PDF
Marek Osiewicz 75-94
Czy Łużyce są nam bliskie? O nazwach z członami Łużyce, łużycki i Łużyczanin / Łużyczanka we współczesnej polszczyźnie PDF
Iwona Żuraszek-Ryś 95-106
The use of personal names among Slovakia Hungarians PDF
Ján Bauko 107-118
Wybrane aspekty językowe prośby w internecie PDF
Alina Naruszewicz-Duchlińska 119-135

Junioraty

Problem frazeologizmów w przekładzie literackim francusko-polskim (na wybranych przykładach) PDF
Beata Jezierska 139-149
Funkcje partykuły „no” w dziecięcych wypowiedziach mówionych PDF
Izabela Matuszewska 151-167
Nasza niebajka – parafrazy tekstów reklamowych w „Dniu świra” Marka Koterskiego PDF
Małgorzata Miławska 169-183
Typy motywacyjne nazwisk poznaniaków i ich funkcjonowanie w wybranych rejestrach podatkowych z XVII i XVIII wieku PDF
Ewa Nowak-Pasterska 185-195

Recenzje i artykuły recenzyjne

Rafał Sidorowicz, „Teleobecne »ja«. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 222 PDF
Anna Piotrowicz 199-204
Karol Zierhoffer, „Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy Stéphane’a Gendrona «L’origine des noms de lieux en France. Essai de toponymie», 2e édition revue et corrigée (Editions Errance, Paris 2008)” PDF
Bogdan Walczak 205-206
Małgorzata Golanowska, Joanna Kwasiborska, Dorota Lipiec, Aleksandra Sienniak, Danuta Emiluta-Rozya, „Wybrane zagadnienia logopedyczne. Cz. III: ś, ź, ć, dź”, Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2011, ss. 86 PDF
Przemysław Wiatrowski 207-211

Varia

Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2012/2013 PDF
Agnieszka Krygier-Łączkowska 215-218


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo