Nasza niebajka – parafrazy tekstów reklamowych w „Dniu świra” Marka Koterskiego

Main Article Content

Małgorzata Miławska

Abstrakt

In the movie Dzień świra – one of the most popular Polish comedies of the recent years – Marek Koterski presents his personal vision of the Polish language. The director, recognizing the advertising messages as an important phenomenon of the modern culture, makes a paraphrase of such texts – both in their verbal and visual layer. Conducting various linguistic experiments, he reveals manipulative mechanisms of advertising slogans. Parodies and caricatures are intended to demonstrate a fictional harmony of advertising texts – instead of the desired fabulous world, the spectator (and reader) is forced to receive brutal messages, going beyond the sphere of taboo.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Miławska, M. (2014). Nasza niebajka – parafrazy tekstów reklamowych w „Dniu świra” Marka Koterskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 169-183. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.11
Dział
Junioraty
Biogram autora

Małgorzata Miławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Małgorzata Miławska – doktorantka w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: łączenie badań językoznawczych z filmoznawstwem – poszukiwanie artystycznej kreacji polszczyzny w filmach przedstawicieli kina autorskiego.

Bibliografia

 1. Koterski M., Dzień świra i inne monologi Adasia Miauczyńskiego na jedną lub więcej osób, Izabelin 2002.
 2. Bartmiński J., O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku, w: Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza, S. Gajdy, Warszawa 2001, s. 27-53.
 3. Bielas K., „Maruś, dlaczego tak się torturujesz?”, „Gazeta Wyborcza – Duży Format” 7.11.2002, http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,1894574,20021107RP-DGW_D,MARUS_DLACZEGO_TAK_SIE_TORTURUJESZ,.html [dostęp: 10.06.2013 r.].
 4. Bralczyk J., Gramatyka reklamy, Gdańsk 2004.
 5. Chyb M., Rosiak P., Nie nienawidzę już, „Przekrój” 2002, nr 40, s. 16-21.
 6. Cieślak J., Prawdę słyszę od widzów, „Rzeczpospolita” 27.01.2012, http://archiwum.rp.pl/artykul/1116382-Prawde-slysze--od-widzow.html [dostęp: 10.06.2013 r.].
 7. Cieślak J., Zawsze trzeba pisać o sobie. Rozmowa z Markiem Koterskim, „Teatr” 2012, nr 4, http://www.teatr-pismo.pl/ludzie/125/zawsze_trzeba_pisac_o_sobie._rozmowa_z_markiem_koterskim/ [dostęp: 21.04.2013 r.].
 8. Czeszewski M., Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa 2006.
 9. Dąbrowska A., Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa 2005.
 10. Doliński D., Psychologiczne aspekty reklamy, Gdańsk 2003.
 11. Duda A., Język mitu w reklamie, Lublin 2010.
 12. Fliciński P., Co po „Psach” zostało? Refleksje frazeografa o niefilmowej przestrzeni współczesnej polszczyzny, „Images” 2008, nr 11-12, s. 189-197.
 13. Głowiński M., O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 75-100.
 14. Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” 1960, z. 2, s. 431-473.
 15. Kołodyński A., Rysunek anatomiczny. Rozmowa z Markiem Koterskim, „Film” 1987, nr 34, s. 14-15.
 16. Kijowski A.T., Teatr mimo woli, „Film” 1979, nr 27, s. 10-11.
 17. Koterski M., Życiorys twórczy, „Film” 1996, nr 2, s. 47.
 18. Kyzioł A., Ucho do języka, „Polityka” 2011, nr 42, s. 86-87.
 19. Lubelski T., Nasza komedia narodowa, „Kwartalnik Filmowy” 2009, nr 67/68, s. 286-303.
 20. Lubelski T., Wstyd zostawiony w szufladzie, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 12, s. 16.
 21. mh, W kinie: „Dzień świra”, „Odra” 2002, nr 07-08, s. 107.
 22. Najlepsze kasztany. Księga cytatów polskiego filmu, wybór i oprac. M. Hendrykowski, Poznań 2013.
 23. Napierała M., Filozofia reklamy, Kraków 2012.
 24. Narodowy Korpus Języka Polskiego, dostępny na stronie http://nkjp.pl/.
 25. Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, Rzeszów 2007.
 26. Pawłowski R., Bohater naszych czasów, „Gazeta Wyborcza – Gazeta Stołeczna” 28.09.1998, archiwum=http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,557320,19980928WA-DLO,Bohater_naszych_czasow,.html [dostęp: 10.06.2013 r.].
 27. Pstyga A., Reklama a proces przewartościowań, w: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), pod red. Z. Kurzowej, W. Śliwińskiego, Kraków 1994, s. 275-281.
 28. Ruszpel M., Wszyscy jesteśmy Miauczyńskimi, „Dziennik: Polska – Europa – Świat” (dodatek „Kultura”), 29.06.2007, s. 86.
 29. Sikora T., „No zielono… Jak szlag… W rzeczy samej… Wegetacja roślinna w tym roku wybuchła nad wyraz bujnie”, czyli co Marek Koterski robi z polszczyzną-ojczyzną w swoich filmach, „Studia Filmoznawcze” 2006, nr 27, s. 161-181.
 30. Sobolewski T., Zobaczyłem się z zewnątrz, „Kino” 1986, nr 3, s. 5-9.
 31. Spychalska M., Hołota M., Słownik sloganów reklamowych, Warszawa 2009.
 32. Sroczyński G., Mama byłaby zła, „Gazeta Wyborcza” 25.11.2010, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,8720746,Mama_bylaby_zla.html [dostęp: 2.05.2014 r.].
 33. Szczęsna E., Poetyka reklamy, Warszawa 2001.
 34. Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska,
 35. E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.
 36. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2004.
 37. Wójcik J., Szalona miłość czterdziestolatków, „Rzeczpospolita” 19.06.1999, http://archiwum.rp.pl/artykul/232452-Szalona-milosc-cztredziestolatkow.html?_=Rzeczpospolita-232452 [dostęp: 10.06.2013 r.].
 38. Zimny R., Lingwistyczne aspekty badań reklamy, w: idem, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008, s. 58-87.
 39. Zimny R., Wartościowanie i magia w języku reklamy, w: Kreowanie świata w tekstach, pod red. A.M. Lewickiego i R. Tokarskiego, Lublin 1995, s. 239-254.
 40. Żurawiecki B., – Nie tym tonem, Miauczyński!, w: Autorzy kina polskiego, pod red. G. Stachówny, Kraków 2004, s. 125-134.
 41. http://www.colgate.pl/app/CP/PL/OC/Products/Toothpastes.cvsp [dostęp: 2.05.2013 r.]
 42. http://www.mango.pl/fitness [dostęp: 12.01.2014 r.]
 43. http://www.youtube.com/watch?v=Y0b7fD4agYM [dostęp: 1.05.2013 r.].
 44. http://www.youtube.com/watch?v=-_XhQYoU4rs [dostęp: 13.01.2014 r.].