„A usta znów rozluźniają się do słów okaleczałych” – namopaniki Aleksandra Wata (recepcja, język, interpretacja)

Main Article Content

Magdalena Graf
Paweł Graf

Abstrakt

The authors of the article, knowing about Wat’s interest in language mechanisms, focus their attention on namopaniki – the genre created by the poet. Arguing with the previous findings which concentrated on the presentation of the properties of semantics of the non-rational futuristic word, they propose an interpretation based on the demonstration of the inner energy of text.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Graf, M., & Graf, P. (2014). „A usta znów rozluźniają się do słów okaleczałych” – namopaniki Aleksandra Wata (recepcja, język, interpretacja). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 35-47. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.2
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Magdalena Graf – adiunkt w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki UAM; autorka książki Onomastyka na usługach socjalizmu. Antroponimia w literaturze lat 1949–1955 oraz artykułów poświęconych m.in. onimicznej przestrzeni miejskiej, nazewnictwu literackiemu w polskiej prozie współczesnej.

Paweł Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Paweł Graf – adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu UAM; autor książki Świat utkany z prawdy i zmyślenia. O świadomości twórczej Andrzeja Kuśniewicza oraz artykułów poświęconych m.in. metaforze, związkom literatury i filozofii, futuryzmowi.

Referencje

  1. A. Wat, Dziennik bez samogłosek, oprac. K. Rutkowski, Warszawa 1990.
  2. A. Wat, Poezje, oprac. A. Micińska i J. Zieliński, Warszawa 1997, [tu:] Żywoty, Namopanik charuna, namopańik barwistanu.
  3. A. Wat, Publicystyka, oprac. P. Pietrych, Warszawa 2008.
  4. A. Wat, Świat na haku i pod kluczem. Eseje, oprac. K. Rutkowski, Warszawa 1991.
  5. U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przekł. L. Eustachiewicz i inni, Warszawa 2008.
  6. E. Łazikowski, Fragtoryzacja świata. Labirynt refleksji o światowych procesach formotwórczych. Łódź 2004.
  7. K. Pietrych, W chaosie i nicości. O młodzieńczych utworach Aleksandra Wata. [w]: Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata. pod red. W. Ligęzy, Kraków 1992.
  8. J. Płuciennik, Awangardowy „święty bełkot” Wata. O Namopańiku Barwistanu, [w]: Szkice o poezji Aleksandra Wata, pod red. J. Brzozowskiego i K. Pietrych, Warszawa 1999.
  9. B. Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. Wrocław 2008.
  10. T. Venclova, Aleksander Wat obrazoburca, tłum. J. Goślicki. Kraków 2000.