Prosty język w komunikacji prawniczej – okiem redaktora językowego

Main Article Content

Justyna Zandberg-Malec

Abstrakt

The article discusses the practical use of plain language rules in editing law-related texts. The author believes that it is possible and worth the effort to write legal texts in accordance with the rules of plain language, i.e. with the expected reader in mind, giving examples of rewritten sentences taken from the articles for an online law portal. The author divides the processes in terms of ‘structural order’ and ‘linguistic order’ and shows that even cosmetic editing in the spirit of plain language, without affecting the text’s structure, improves its intelligibility.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zandberg-Malec, J. (2021). Prosty język w komunikacji prawniczej – okiem redaktora językowego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 191-204. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.13
Dział
Język prawa w praktyce
Biogram autora

Justyna Zandberg-Malec, Wardyński i Wspólnicy

mgr Justyna Zandberg-Malec – redaktorka i spe­cjalistka ds. prostego języka w kancelarii Wardyński i Wspólnicy; przedstawicielka w Polsce organizacji Clarity propagującej prosty język w komunikacji prawniczej; zainteresowania badawcze: prosty język, język prawniczy, zrozumiałość tekstu.

Bibliografia

  1. Kimble Joseph (2011), Strike Three for Legalese, w: tenże, Lifting the Fog of Legalese. Essays on Plain Language, Durham.
  2. Piekot Tomasz, Zarzeczny Grzegorz, Moroń Ewelina (2019), Standard „plain lan¬guage” w polskiej sferze publicznej, w: Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka, red. Monika Zaśko-Zielińska, Krzysztof Kredens, Wrocław, s. 197–214.
  3. Pinker Steven (2016), Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Sopot.
  4. Wróblewski Bronisław (1948), Język prawny i prawniczy, Kraków.
  5. Zandberg-Malec Justyna (2020), Prawnicy chcieliby pisać prosto, ale nie mają czasu, „The Clarity Journal”, nr 81, s. 19–21.
  6. Zandberg-Malec Justyna, Pietryka Artur, Kozłowska Maria (2020), Zrozumiałe poucze¬nia dla zatrzymanych, „Co do zasady”, 10 grudnia, https://codozasady.pl/p/zrozu¬miale-pouczenia-dla-zatrzymanych [dostęp: 4 stycznia 2021].