Tom 28 Nr 1 (2021)

Studia nad językiem prawa

Aleksandra Bieniek, Rafał Lorent
11-22
Legal design jako narzędzie umożliwiające osiągnięcie komunikatywności tekstu prawnego
PDF
Bartłomiej Cieśla
23-44
Współczesne teksty urzędowe a zasady prostej polszczyzny (na wybranych przykładach)
PDF
Anna Falana-Jafra
45-56
Pojęcie przestępstwa lingwistycznego i jego typologie
PDF
Marzena Kordela
57-70
Kodowanie wartości prawnych w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Perspektywa aksjologicznej wykładni prawa
PDF
Andrzej Moroz
71-86
Gerundialne jednostki tekstu prawnego – problem identyfikacji
PDF
Paweł Nowak, Mariusz Rutkowski
87-100
Współczesne zmiany kulturowo-komunikacyjne a język prawa. Uwagi na marginesie propozycji nowego modelu uzasadnienia orzeczeń sądowych
PDF
Błażej Osowski
101-108
Techniki ustanawiania ekwiwalencji w wybranych tekstach stylu urzędowego z XVII i XVIII wieku
PDF
Tomasz Piekot
109-122
W poszukiwaniu uniwersalnej metody upraszczania pism urzędowych i decyzji administracyjnych
PDF
Łukasz Piosik
123-142
Postulat usunięcia terminu obyczajność z Kodeksu karnego
PDF
Agnieszka Słoboda
143-152
Wpływ dwujęzyczności na kształtowanie się urzędowej odmiany języka – na przykładzie średniowiecznych wielkopolskich rot sądowych
PDF
Michał Szczyszek
153-170
Prawnie istotne aspekty interpretacji językoznawczej – przykład 2: zakres znaczeniowy leksemu zboczeniec (i czy jest nim homoseksualista?)
PDF
Dagmara Świerkowska
171-188
Cytaty i plagiaty. Tekst piosenki i wypowiedzi slamerskie w świetle prawa autorskiego
PDF

Język prawa w praktyce

Justyna Zandberg-Malec
191-204
Prosty język w komunikacji prawniczej – okiem redaktora językowego
PDF