Magdalena Grabowska, Komunikacja oknem na kulturę. Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ss. 235

Main Article Content

Karolina Bogacz-Kańka

Abstrakt

Recenzja. Magdalena Grabowska, Komunikacja oknem na kulturę. Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ss. 235

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bogacz-Kańka, K. (2021). Magdalena Grabowska, Komunikacja oknem na kulturę. Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ss. 235. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 273-278. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.18
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Bibliografia

  1. Bartmiński Jerzy, Panasiuk Jolanta (2001), Stereotypy językowe, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin, s. 271–395.
  2. Bogacz Karolina (2019), Obraz Boga i chrześcijanina utrwalony w dyskursie prote¬stantów pentekostalnych, praca doktorska napisana w Katedrze Lingwistyki Kul¬turowej i Socjolingwistyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Kurek, Kraków.
  3. Migda Andrzej (2013), Mistycyzm pentekostalny w Polsce, Kraków.
  4. Modnicka Noemi (2013), Małe światy polskiego ewangelikalizmu. Studium z antro¬pologii interpretatywnej, Łódź.
  5. Pasek Zbigniew, Sorbjan Bogusław (2017), Świadectwa wiary członków Kościoła Zielonoświątkowego jako forma perswazji religijnej, „Rocznik Teologiczny”, z. 1, s. 173–196.