Jak się ukryć za słowami? Tomasz Łukasz Nowak, Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów, Universitas, Kraków 2020, ss. 273

Main Article Content

Monika Grzelka

Abstrakt

Recenzja. Jak się ukryć za słowami? Tomasz Łukasz Nowak, Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów, Universitas, Kraków 2020, ss. 273

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grzelka, M. (2021). Jak się ukryć za słowami? Tomasz Łukasz Nowak, Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów, Universitas, Kraków 2020, ss. 273. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 291-298. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.21
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Bibliografia

  1. Butler Judith (2009), Podmioty płci/gender/pragnienia, przeł. Michał Gusin, w: Język, dyskurs, społeczeństwo, red. Lotar Rasiński, Warszawa, s. 348–361.
  2. Edwards John (2009), Language and Identity: Key Topics in Sociolinguistics, New York.
  3. Kmita Jerzy (2004), Destrukcyjna epochéironii, w: Powaga ironii, red. Agnieszka Doda, Toruń, s. 11–20.
  4. Bożena Witosz (2010), O dyskursie wykluczenia i dyskursach wykluczonych z perspek¬tywy lingwistycznej, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, nr 3, s. 9–25.