Między ziemią obiecaną a krainą rozczarowań – profile EUROPY we Wszystkich wojnach Lary Wojciecha Jagielskiego

Main Article Content

Sara Akram

Abstrakt

The aim of the article is to point out and describe the profiles of the concept of EUROPE in Wojciech Jagielski’s non-fiction book All Lara’s Wars. Profiling in ethnolinguistics is a process of creating an individual image (profile) of a particular object. The profiles can be diverse, depending on what kind of aspects are important in shaping a particular subjective vision. Based on the linguistic analysis of the chosen quotes from the book, six profiles of EUROPE have been pointed out: promised land, open home, fortress, package, waiting room and land of disappointment. The common aspect which can be found in all the profiles is the geographical one. However, each profile is shaped differently and is dominated by one of the aspects: living, social or civilisational (cultural). Two of the profiles are positively valued (promised land and open home) and the other four are negatively valued, which leads to the conclusion that the image of EUROPE presented in the book is mostly characterised as pejorative.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Akram , S. (2021). Między ziemią obiecaną a krainą rozczarowań – profile EUROPY we Wszystkich wojnach Lary Wojciecha Jagielskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 175-194. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.10
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną
Biogram autora

Sara Akram , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Sara Akram [ORCID: 0000-0001-9502-8038] – Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; zainteresowania naukowe: media oraz współczesne użycie języka w dyskursie publicznym, a także obraz świata i świat wartości w wybranych gatunkach medialnych.

Bibliografia

 1. Słownik (wraz ze stosowanym skrótem)
 2. WSJP PAN – Wielki słownik języka polskiego, red. Piotr Żmigrodzki, https://wsjp.pl [dostęp: marzec 2021].
 3. Literatura
 4. Bartmiński Jerzy (2007), Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, w: tenże, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin, s. 53–71.
 5. Bartmiński Jerzy (1999), Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, w: tenże, Językowe podstawy obrazu świata, wyd. 2 popr., Lublin, s. 103–120.
 6. Bartmiński Jerzy, Panasiuk Jolanta (1993), Stereotypy językowe, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław, s. 363–387.
 7. Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława (1998), Profile a podmiotowa interpretacja świata, w: Profilowanie w języku i tekście, red. Jerzy Bartmiński, Ryszard Tokarski, Lublin, s. 211–224.
 8. Bartmiński Jerzy, Chlebda Wojciech (2013), Problem konceptu bazowego i jego profilowania – na przykładzie polskiego stereotypu Europy, „Etnolingwistyka”, t. 25, s. 69–95.
 9. Bartmiński Jerzy, Chlebda Wojciech (2018), Obrazy EUROPY w języku polskim i w tekstach polskich dyskursów publicznych, w: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. Wojciech Chlebda, t. 2: Europa, Lublin – Opole, s. 169–216.
 10. Chlebda Wojciech (2008), Europejskość w najnowszym polskim dyskursie publicznym, w: Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej, red. Stanisław Gajda, Opole, s. 77–184.
 11. Chlebda Wojciech (2018a), EUROPA w trzynastu obrazach, w: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. Wojciech Chlebda, t. 2: Europa, Lublin – Opole, s. 15–60.
 12. Chlebda Wojciech, red. (2018b), Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 2: Europa, Lublin – Opole.
 13. Delanty Gerard (1999), Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, przeł. Renata Głodek, Warszawa.
 14. Horolets Anna (2006), Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym, Kraków.
 15. Jagielski Wojciech (2015), Wszystkie wojny Lary, Kraków.
 16. Lippmann Walter (1922), Public Opinion, New York.
 17. Magris Claudio (2019), O demokracji, pamięci i Europie Środkowej, przeł. Joanna Ugniewska, wyd. 2, Kraków.
 18. Putnam Hilary (1975), Mind, Language and Reality, „Philosophical Papers”, t. 2, Cambridge.
 19. Schaff Adam (1981), Stereotypy a działanie ludzkie, Warszawa.
 20. Wolff Larry (2020), Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, przeł. Tomasz Bieroń, Kraków.
 21. Zawadzka-Koch Dominika (2018), Koncept EUROPA w języku niemieckim, w: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. Wojciech Chlebda, t. 2: Europa, Lublin – Opole, s. 431–472.
 22. Żuk Grzegorz (2010), Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie publicznym, Lublin.