Tom 28 Nr 2 (2021)

Studia nad polszczyzną historyczną

Władysława Bryła
11-22
O świadomości genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.1
PDF
Feliks Czyżewski
23-41
Kajetan Kraszewski a kwestia unicka na Podlasiu w świetle Silva rerum. Wybrane problemy
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.2
PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak
43-73
Leksykografia Andrzeja Calagiusa. Uwagi wstępne
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.3
PDF
Dorota Kozaryn
75-85
Arka Przymierza w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.4
PDF
Dorota Kozaryn, Agnieszka Szczaus
87-105
Uwagi etymologiczne w dawnych tekstach użytkowych (na przykładzie Kroniki, to jest historyi świata Marcina Bielskiego, Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego i Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.5
PDF
Marek Marczak
107-124
Leksyka z zakresu wróżbiarstwa i czarów w Nowym wielkim dykcjonarzu Pierre’a Daneta i Dymitra Franciszka Koli
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.6
PDF
Urszula Sokólska
125-142
Językoznawcze zainteresowania Józefa Ignacego Kraszewskiego
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.7
PDF
Konrad Kazimierz Szamryk
143-157
Choroby i ich objawy w XIX-wiecznym Słowniku polsko-łacińsko-łotewskim Jana Kurmina
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.8
PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa, Aleksander Wojciech Mikołajczak
159-172
Kilka uwag o języku i kontekście kulturowym Diariusza podróżnego hetmana Filipa Orlika
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.9
PDF

Studia nad polszczyzną współczesną

Sara Akram
175-194
Między ziemią obiecaną a krainą rozczarowań – profile EUROPY we Wszystkich wojnach Lary Wojciecha Jagielskiego
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.10
PDF
Krystyna Bojałkowska
195-212
Tryb rozkazujący – uwagi o definiowaniu pojęcia i zakresie jego użycia w opisach systemu fleksyjnego współczesnego języka polskiego
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.11
PDF
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
213-227
Funkcjonowanie zwrotów leżeć bykiem i leżeć martwym bykiem w polszczyźnie
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.12
PDF
Agnieszka Jedziniak
229-239
Wizerunek kobiety w polskich afektonimach w świetle teorii stereotypów płciowych
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.13
PDF
Ewa Kaptur
241-258
Językowe zabawy w wierszach Małgorzaty Strzałkowskiej
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.14
PDF
Mariusz Koper
259-270
Obsceniczne, obraźliwe czy „śmieszne”? O odbiorze społecznym kilku typów nazw miejscowych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.15
PDF
Iwona Kosek
271-283
Z problematyki opisu frazeologii publicystycznej
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.16
PDF
Władysław Makarski
285-297
Z badań nad Biłgorajem. Weryfikacja i dopełnienie
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.17
PDF
Małgorzata Miławska-Ratajczak
299-317
„Społeczeństwo jako ciało jest pęknięte”. Zabiegi stylizacyjne w dialogach Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta na przykładzie filmów Body/Ciało i Twarz
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.18
PDF
Agnieszka Anna Niekrewicz
319-330
Współczesny stosunek do normy językowej w świetle memów internetowych
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.19
PDF
Dorota Połowniak-Wawrzonek
331-351
Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa wywodzące się z filmów w reżyserii Stanisława Barei (na wybranych przykładach)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.20
PDF
Jolanta Sławek
353-369
„Zagęszczenia wieloznaczeń” – gry językowe w poezji Urszuli Kozioł
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.21
PDF
Katarzyna Węgorowska
371-392
Tezauronimiczny „skarbczyk” sztucznej biżuterii. Kilka uwag o nazwach własnych „drugorzędnych klejnotów”
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.22
PDF
Magdalena Wołoszyn
393-413
Metafora w służbie polityki. Aleksander Kwaśniewski o wstąpieniu Polski do NATO i akcesji do Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.23
PDF