Tom 28 Nr 2 (2021)

Studia nad polszczyzną współczesną

Sara Akram
175-194
Między ziemią obiecaną a krainą rozczarowań – profile EUROPY we Wszystkich wojnach Lary Wojciecha Jagielskiego
PDF
Krystyna Bojałkowska
195-212
Tryb rozkazujący – uwagi o definiowaniu pojęcia i zakresie jego użycia w opisach systemu fleksyjnego współczesnego języka polskiego
PDF
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
213-227
Funkcjonowanie zwrotów leżeć bykiem i leżeć martwym bykiem w polszczyźnie
PDF
Agnieszka Jedziniak
229-239
Wizerunek kobiety w polskich afektonimach w świetle teorii stereotypów płciowych
PDF
Ewa Kaptur
241-258
Językowe zabawy w wierszach Małgorzaty Strzałkowskiej
PDF
Mariusz Koper
259-270
Obsceniczne, obraźliwe czy „śmieszne”? O odbiorze społecznym kilku typów nazw miejscowych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego
PDF
Iwona Kosek
271-283
Z problematyki opisu frazeologii publicystycznej
PDF
Władysław Makarski
285-297
Z badań nad Biłgorajem. Weryfikacja i dopełnienie
PDF
Małgorzata Miławska-Ratajczak
299-317
„Społeczeństwo jako ciało jest pęknięte”. Zabiegi stylizacyjne w dialogach Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta na przykładzie filmów Body/Ciało i Twarz
PDF
Agnieszka Anna Niekrewicz
319-330
Współczesny stosunek do normy językowej w świetle memów internetowych
PDF
Dorota Połowniak-Wawrzonek
331-351
Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa wywodzące się z filmów w reżyserii Stanisława Barei (na wybranych przykładach)
PDF
Jolanta Sławek
353-369
„Zagęszczenia wieloznaczeń” – gry językowe w poezji Urszuli Kozioł
PDF
Katarzyna Węgorowska
371-392
Tezauronimiczny „skarbczyk” sztucznej biżuterii. Kilka uwag o nazwach własnych „drugorzędnych klejnotów”
PDF
Magdalena Wołoszyn
393-413
Metafora w służbie polityki. Aleksander Kwaśniewski o wstąpieniu Polski do NATO i akcesji do Unii Europejskiej
PDF

Z zagadnień onomastyki slawistycznej

Gabriel Rožai
417-430
Speleonymia Slovenského rudohoria z pohľadu teórie modelovania
PDF (Slovenščina)