O istotnych aspektach biegania w świetle leksyki socjolektalnej (na podstawie artykułów poświęconych treningom zamieszczonych na portalach biegowych)
PDF

Słowa kluczowe

sociolect
running
web portal
vocabulary
phraseology

Jak cytować

Kijak, A. (2015). O istotnych aspektach biegania w świetle leksyki socjolektalnej (na podstawie artykułów poświęconych treningom zamieszczonych na portalach biegowych). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 169–182. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.9

Abstrakt

The aim of the article is to show the most important contemporary aspects of running on the basis of the most common sociolectal units. The analyzed material comes from articles concerning training found on websites for runners. The analysis conducted is a reconnaissance, thus the article contains only preliminary observations to serve as a contribution to further research.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.9
PDF

Bibliografia

Źródła

biegajznami.pl, [dostęp: 2 lipca 2015];

bieganie.pl, [dostęp: 1 lipca 2015];

maratony24.pl, [dostęp: 8 lipca 2015];

polskabiega.sport.pl, [dostęp: 3 lipca 2015];

portalaktywni.com, [dostęp: 1 lipca 2015];

portalbiegacza.pl, [dostęp: 1 lipca 2015];

treningbiegacza.pl, [dostęp: 2 lipca 2015];

trening-indywidualny.pl, [dostęp: 4 lipca 2015];

trizarza.pl, [dostęp: 8 lipca 2015];

wszystkoobieganiu.com.pl, [dostęp: 3 lipca 2015];

www.magazynbieganie.pl, [dostęp: 2 lipca 2015].

Literatura

Baran Stanley J., Davis Dennis K. (2007), Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Bąba Stanisław, Liberek Jarosław, red. (2001), Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, PWN, Warszawa.

Dubisz Stanisław, red. (2003–2006), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, PWN, Warszawa.

Fitzgerald Matt (2015), Bieganie 80/20. Zwolnij na treningu, by przyspieszyć na zawodach, AHA, Łódź.

Grabias Stanisław (1997), Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Lisowska-Magdziarz Małgorzata (2004), Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Lubaś Władysław, red. (2001–2013), Słownik polskich leksemów potocznych, t. 1–7 [A-Oż], DWN, Kraków.

Markowski Andrzej (1992), Gwary zawodowe i środowiskowe, w: tegoż, Polszczyzna końca XX wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 87–116.

Ożdżyński Jan (1970), Polskie współczesne słownictwo sportowe, Ossolineum, Wrocław.

Pędzich Barbara (2012), Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Piekot Tomasz (2008), Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do analizy socjolektu, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych.

Szewczuk Marta (2013), Trzy rympały, jedno zawieruszenie, a i tak trzeba było zrobić dokrętkę. Analiza socjolektu biegaczy amatorów, [praca magisterska dostępna w Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego], Warszawa.

Wielki Słownik Języka Polskiego, wsjp.pl, [dostęp: 1 lipca 2015].

Wilkoń Aleksander (2000), Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Żydek-Bednarczuk Urszula (2013), Dyskurs internetowy, w: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk, Universitas, Kraków, s. 185-187.