Herstory. The Value of Diaries as Sources for the Study of Women’s Independence Discourse: The Category of Viewpoint
PDF

Słowa kluczowe

point of view
personal document literature
women’s independence discourse
World War I

Jak cytować

Hawrysz, M. (2023). Herstory. The Value of Diaries as Sources for the Study of Women’s Independence Discourse: The Category of Viewpoint. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 41–55. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.3

Abstrakt

The general aim of this outline is to indicate the diverse merits of women’s personal document literature for the study of women’s independence discourse. The specific objective is to identify the various points of view (understood as a linguistic category) that emerge in the texts regarding war and to reconstruct the image of war that emerges from the narratives of the female authors. Consequently, it can be said that the value of women’s personal document literature for researching women’s independence discourse is determined not only by its different perspective (presumably distinct from the male or official perspective) but also by the internal diversity within this discourse, which is connected to the broadly understood ideology.

https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.3
PDF

Bibliografia

DL1, DL2 – Romanowiczówna Zofia, Dziennik lwowski 1842–1930, vol. 1–2, Warszawa 2005.

SO – Służba Ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość (1929), Warszawa, https://tinyurl.com/yck5ktd6 [access: 4 July 2023].

DP – Jabłońska von Seifert Helena (2017), Dziennik z oblężonego Przemyśla (1914–1915), Przemyśl 2017, https://tinyurl.com/csdneaa4 [access: 4 July 2023].

DN2, DN3 – Nałkowska Zofia (1976), Dzienniki, vol. 2–3, Warszawa.

Bartmiński Jerzy (1999), Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, in: Językowy obraz świata, ed. idem, Lublin, pp. 103–120.

Bobako Monika (2009), Powrót kobiet do historii – niedokończony projekt?, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, https://tinyurl.com/59tyv778 [access: 18 November 2022].

Bujak Jan (access 2022), Zofia Romanowiczówna, https://tinyurl.com/54zy9jrf [access: 18 November 2022].

Dąbrowska Danuta (2004), Udomowiony świat. O kobiecym doświadczaniu historii, Szczecin.

Hawrysz Magdalena (2018), Językowe mechanizmy apoteozy walki o niepodległość we wspomnieniach uczestniczek I wojny światowej (w kontekście pamięci zbiorowej), “Roczniki Humanistyczne” 2018, no. 6, pp. 43–55. DOI: https://doi.org/10.18290/rh.2018.66.6-3

Kłosińska Krystyna (2003), Écriture féminine. Rok 1974, “Język Artystyczny”, vol. 12: Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość w literaturze, pp. 213–247.

Pekaniec Anna (2015), Kobieta – miasto – wojna. Dwie narracje autobiograficzne z przemyskiej twierdzy (1914–1915), “Ruch Literacki” 2015, no. 5, pp. 511–523.

Walczak Bogdan (2002), Jeszcze raz w sprawie wartości pamiętników jako źródeł do dziejów języka polskiego, in: Język polski. Współczesność. Historia, vol. 2, ed. Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda, Lublin, pp. 193–201.

Wójcik Włodzimierz (1999), Pierwsza wojna światowa w oczach Zofii Nałkowskiej, in: Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane zagadnienia, ed. Eugenia Łoch, Krzysztof Stępniak, Lublin, pp. 189–195.

Witosz Bożena (2016), Kategoria dyskursu w polonistycznej edukacji akademickiej, in: Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne, ed. Waldemar Czachur, Agnieszka Kulczyńska, Łukasz Kumięga, Kraków, pp. 19–39.

Zimand Roman (1990), Diarysta Stefan Ż., Wrocław.