Tom 30 Nr 1 (2023)

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Nuria de Castilla, Joanna Kulwicka-Kamińska, Anna Cychnerska
9-24
Aljamiado Literature in Renaissance Europe. Definitions, Area, Language
https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.1
PDF
Anna Falana-Jafra
25-40
Analizy semantyczne groźby jako aktu mowy. Ujęcie przeglądowo-krytyczne
https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.2
PDF
Magdalena Hawrysz
41-55
Herstory. The Value of Diaries as Sources for the Study of Women’s Independence Discourse: The Category of Viewpoint
https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.3
PDF
Henryk Jaroszewicz
67-69
Standardization of the Silesian Language: The Current Status and Prospects for Development
https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.4
PDF
Karolina Lisczyk
71-89
Gorszyciel, deprawator, demoralizator – o nazwach osób nieprzestrzegających norm
https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.5
PDF
Anna Piotrowicz-Krenc, Małgorzata Witaszek-Samborska
91-119
Karawaka (Caravaca Cross) and Its Synonyms, or Lexical Returns
https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.6
PDF
Joanna Przyklenk
121-139
“Into Memory It Is Engraved – In Memory It Is Treasured – From Memory It Fades”. On the Perception of Memory in Conversations With Witnesses of History on the Example of the Archives of the Warsaw Rising Museum
https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.7
PDF
Artur Rejter
141-151
The Scientific Discourse of Contemporary Humanities. Towards Postmodern De/Normalization (?)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.8
PDF
Jacopo Saturno
153-176
Bliskość pomiędzy językami słowiańskimi a integracja uchodźców z Ukrainy w Polsce
https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.9
PDF
Kinga Wąsińska
177-198
W poszukiwaniu źródeł intensyfikujących znaczeń wyrazów z gniazda morfologicznego grzmieć
https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.10
PDF