Językowa kreacja nieba i piekła w Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1643 roku

Main Article Content

Izabela Kępka

Abstrakt

The main goal of the article is showing the language creation of hell and heaven presented in The tragedy about the rich man and Lazarus in XVII c.
Language creation of hell and heaven in this story is showing it stereotypically. Heaven is a place where God and other peaceful creatures live (also souls of people that lived well on Earth). Hell is a dark abyss, where the fire of hell (which is not shining) is the main source of pain for the condemned. A human being which got into hell will never get out. It is out of God’s forgiveness range.
The image of those two places in the Tragedy serves mainly the persuasion which is closely connected with the genre of the morality. Language creation of hell and heaven in the Tragedy was written by uncomplicated linguistic means.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kępka, I. (2016). Językowa kreacja nieba i piekła w Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1643 roku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), 39-53. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.3
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Izabela Kępka, Uniwersytet Gdański

dr hab. Izabela Kępka – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego; zainteresowania naukowe: językoznawstwo polskie (historia języka polskiego, język propagandy, aksjologia).

Referencje

 1. Źródła
 2. Tragedia o Bogaczu i Łazarzu z Pisma Świętego wyjęta y nowo wierszem opisana Polskim Jaśnie Wielmożnemu Sęnatowi Gdanskięmu, dedicowana y przypisana in honorem Roku 1.6.4.3. Miesiącá Styczniá Dniá 22, rękopis przechowywany z zbiorach Biblioteki Główniej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. (Skrót: Tragedia)
 3. Literatura
 4. Grzegorczykowa Renata (1990), Pojęcie językowego obrazu świata, w: Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 4–50.
 5. Kowalewska-Dąbrowska Jolanta (2006), Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Puzynina Jadwiga (1992), Język wartości, PWN, Warszawa.
 7. Skubalanka Teresa (1997), Językowa kreacja Jacka Soplicy (Księdza Robaka), w: tejże, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 20–33.
 8. Sokolski Jacek (1994), Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 9. Treder Jerzy (1998), O języku „Tragedii o bogaczu i Łazarzu” z 1643 roku. Cz. I. System gramatyczny, „Polszczyzna Regionalna Pomorza. Zbiór Studiów”, t. 8, s. 65–94.
 10. Treder Jerzy (1999), Język Tragedii o bogaczu i Łazarzu, w: Tragedia o bogaczu i Łazarzu, z rękopisu odczytał i do druku przygotował Jerzy Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Imprimatur, Gdańsk–Gdynia, s. 151–172.
 11. Warda-Radys Lucyna (2013), Językowa kreacja ciała w dziewiętnastowiecznych pamiętnikach kobiet, Bernardinum, Pelplin.
 12. Wójcicki Karol (1999), Wokół Tragedii o bogaczu i Łazarzu, w: Tragedia o bogaczu i Łazarzu, z rękopisu odczytał i do druku przygotował Jerzy Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Imprimatur, Gdańsk–Gdynia, s. 173–204.