Pressto.

Nagłowek strony

Vol 23, Nr 1 (2016)

pod red. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej

Spis treści

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Językowy sposób wyrażania doświadczenia mistycznego w polskim tłumaczeniu Nocy ciemnej św. Jana od Krzyża PDF
Magdalena Gawrońska-Garstka 9-19
Biblizmy we współczesnej literaturze popularnej na przykładzie „Kolekcji Kryminałów” Joanny Chmielewskiej PDF
Joanna Gorzelana 21-38
Językowa kreacja nieba i piekła w Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1643 roku PDF
Izabela Kępka 39-53
Środki językowo-obrazowe służące etykietowaniu polityków w memach internetowych PDF
Agnieszka Anna Niekrewicz 55-66
Słowotwórstwo nazwisk mieszkańców wsi we wrzesińskich księgach chrztu z XVIII wieku PDF
Andrzej Sieradzki 67-80
Polski dyskurs patriotyczny w prasie i w pismach okolicznościowych z 2. połowy XVIII wieku PDF
Mirosława Siuciak 81-93
Nie trwam o jedzę, kiedy dobrze siedzę. O jedzeniu i żarciu w paremiologii polskiej dawnej i współczesnej PDF
Elżbieta Skorupska-Raczyńska 95-115
Słownik języka Jana Chryzostoma Paska odczytany feministycznie PDF
Katarzyna Sobolewska 117-129
Pudełko Srebrne do Hoſtyi bez przykrywadła. O sposobach określania przedmiotów w inwentarzach kościelnych PDF
Iwona Żuraszek-Ryś 131-143

Junioraty

Podręcznik tradycyjny czy e-learning? Wybór podręcznika kursowego na lektorat akademicki z języka polskiego jako obcego (na przykładzie polonistyki włoskiej) PDF
Małgorzata Jakobsze 147-159
O przezwiskach gimnazjalistów kaliskich (analiza semantyczna) PDF
Marta Lewicka 161-178

Recenzje i artykuły recenzyjne

Ewa Jeżewska-Krasnodębska, Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym, Impuls, Kraków 2015, ss. 157 PDF
Małgorzata Miławska-Ratajczak 181-185
„Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 27: Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing, red. Magdalena Graf, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, ss. 219 PDF
Marta Nowak 187-191
Zygmunt Gałecki, Studia z leksykologii regionalnej i historycznej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014, ss. 272 PDF
Alicja Pihan-Kijasowa 193-198
Jolanta Tambor, Oberschlesien – Sprache und Identität, OLMS, Hildesheim–Zürich–New York 2011, ss. 285 PDF
Bogdan Walczak 199-202
Justyna Kobus, Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2015, ss. 193 PDF
Bogdan Walczak 203-206


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo