Podręcznik tradycyjny czy e-learning? Wybór podręcznika kursowego na lektorat akademicki z języka polskiego jako obcego (na przykładzie polonistyki włoskiej)

Main Article Content

Małgorzata Jakobsze

Abstrakt

The primary aim of the article was a reflection on the choice of a coursebook for the Polish language course at Italian universities. The first part of this paper describes the specifics of Polish studies in Italy and focuses on conditions influencing the choice, such as: the profile of the student, type of course and the educational context. The second part presents classifications of manuals used for Polish language courses in Italy. This classifications are accompanied by a list of criteria which help to select some particular groups of manuals.The secondary aim of the article, which is presented in the last part, was to introduces an e-learning platform E-LOCAL supporting a Polish language teaching as an alternative, modern and customizable coursebook.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jakobsze, M. (2016). Podręcznik tradycyjny czy e-learning? Wybór podręcznika kursowego na lektorat akademicki z języka polskiego jako obcego (na przykładzie polonistyki włoskiej). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), 147-159. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.10
Dział
Junioraty
Biogram autora

Małgorzata Jakobsze, Uniwersytet Boloński

mgr Małgorzata Jakobsze – lektorka na Uniwersytecie Bolońskim, doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: metodyka nauczania JPJO z wykorzystaniem rozwiązań z dziedziny IT, tematyka dwujęzyczności u dzieci i młodzieży.

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Bartnicka Barbara (1994), Impariamo il polacco, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 3. Bartnicka Barbara, Satkiewicz Halina (2010), Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 4. Dawidek Sylwia, Stelmach Anna, Stempek Iwona, Szymkiewicz Aneta (2010), Polski, krok po kroku 1, Glossa, Kraków.
 5. Erin Lemmi, Stefańczyk Wiesław (2000), Poola keel. Podręcznik języka polskiego dla Estończyków, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 6. Foland-Kugler Magdalena (2006), Grammatica essenziale della lingua polacca per stranieri, Exlibris, Warszawa.
 7. Janowska Aleksandra, Pastuchowa Magdalena (1999), Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących, Śląsk, Katowice.
 8. Lewiński Piotr (2004), Grammatica teorico pratica della lingua polacca, Universita degli Studi di Napoli, Neapol.
 9. Lipińska Ewa (2010), Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per italiani, Universitas, Kraków.
 10. Małolepsza Małgorzata, Aneta Szymkiewicz (2006), Hurra! Po polsku 1, Prolog, Kraków.
 11. Marinelli Luigi, Stryjecka Agnieszka (2014), Corso di lingua polacca, Hoepli, Mediolan.
 12. Pawlak Dorota (2006), Esercizi fonetici ed ortografici nella lingua polacca, Libreria Editrice Cafoscarina, Wenecja.
 13. Piotrowska-Rola Ewa, Porębska Marzena (2013), Polski jest Cool, Episteme, Lublin.
 14. Posingerowa Katerina, Seretny Anna (1992), Czy Czechow jest trzech? Podręcznik języka polskiego dla Czechów, Biblioteka Pomocy Dydaktycznych, Kraków.
 15. Literatura
 16. Banach Małgorzata (2013), Czy studenci włoscy uczą się z pasją języka polskiego? O specyfice nauczania języka obcego studentów włoskojęzycznych – wybrane problemy, w: Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, red. Anna Rabczuk, Pollonicum, Warszawa, s. 167–176.
 17. Lektoraty języka polskiego dla obcokrajowców we Włoszech (2016), www.rzym.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/nauka_polskiego_we_wloszech/polski_we_wloszech/, [dostęp: 15 stycznia 2016].
 18. Lipińska Ewa, Seretny Anna (2005), ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków.
 19. Marzec Urszula (2009), Obraz polonistyki włoskiej w świetle badań ankietowych, Universitas, Kraków.
 20. Pabiańczyk Agnieszka (2013), Blended learning, czyli nauczanie mieszane wykorzystywane w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, red. Anna Rabczuk, Pollonicum, Warszawa, s. 382–391.
 21. Seretny Anna (2006), Metody nauczania języków obcych a nauczanie języka polskiego – zarys, w: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. Ewa Lipińska, Anna Seretny, Universitas, Kraków, s. 131–154.
 22. Wilkoń Teresa (2007), Podstawowe trudności w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym we Włoszech, „Postscriptum”, t. 1 (53), s. 259–269.