Językowy sposób wyrażania doświadczenia mistycznego w polskim tłumaczeniu Nocy ciemnej św. Jana od Krzyża

Main Article Content

Magdalena Gawrońska-Garstka

Abstrakt

The article presents the issues of mystical language in the book The Dark Night St. John of the Cross. The analysis of the material shows rich repertoire of linguistic forms used by the author. The characteristics of mystical language: expression, simple syntax, dialogue, subjectivity, persuasion, symbolism and ambiguity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gawrońska-Garstka, M. (2016). Językowy sposób wyrażania doświadczenia mistycznego w polskim tłumaczeniu Nocy ciemnej św. Jana od Krzyża. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), 9-19. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.1
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Magdalena Gawrońska-Garstka, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

dr Magdalena Gawrońska-Garstka – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; zainteresowania naukowe: historia językoznawstwa, biografistyka, komunikacja językowa.

Bibliografia

  1. Źródła
  2. Św. Jan od Krzyża (2013), Noc ciemna, przeł. o. Bernard Smyrak OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków.
  3. Literatura
  4. Gawrońska-Garstka Magdalena (2014), Językowy sposób wyrażania doświadczenia mistycznego w polskim tłumaczeniu „Zamku wewnętrznego” św. Teresy, w: Język Doświadczenia Religijnego, t. 6, red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, s. 67–81.
  5. Gogola Jerzy (2000), Oczyszczenie nocy ciemnej u św. Jana od Krzyża, http://karmel.pl/lektorium/publikacje/baza.php?id=12, [dostęp: 4 kwietnia 2016].
  6. Gogola Jerzy (2001), Wprowadzenie. Św. Jan od Krzyża. Doktor Kościoła. Noc ciemna, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków.
  7. Melançon Ovila (2013), Jak rozeznawać nadzwyczajne zjawiska nadprzyrodzone, http://www.voxdomini.com.pl/roz/ro1.html, [dostęp: 12 października 2013].
  8. Sakaguchi Alicja (2011), Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  9. Węcławski Tomasz (1995), Wspólny świat religii, Znak, Kraków.
  10. Wojtyła Karol (1951), O humanizmie św. Jana od Krzyża, „Znak”, nr 1, s. 6–20.