Środki językowo-obrazowe służące etykietowaniu polityków w memach internetowych

Main Article Content

Agnieszka Anna Niekrewicz

Abstrakt

This article presents techniques for creating a negative image of a party and their representatives in Internet memes. The author indicates the typical for memes linguistic measures used for depreciation of individual politicians and at the same time contributing to the perpetuation of their axiologically unequivocal image, usually based on a single exaggerated feature. The author analyses examples of repetitions of lapses committed by politicians, key words that characterize them according to memetic scheme, descriptive and evaluative names replacing the names, verbal jokes based on polysemy and homonymy as well as spelling innovation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Niekrewicz, A. A. (2016). Środki językowo-obrazowe służące etykietowaniu polityków w memach internetowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), 55-66. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.4
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Agnieszka Anna Niekrewicz, Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża Gorzowie Wielkopolskim

dr hab. Agnieszka Anna Niekrewicz – Zakład Języka Polskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; zainteresowania naukowe: dziedzictwo leksykalne staropolszczyzny, leksykologia, pragmalingwistyka, językoznawstwo kulturowe, język memów internetowych.

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Bieńkowska o kłopotach na PKP (2014), http://fakty.tvn24.pl/fakty-po-faktach,57/20–01-bienkowska-o-klopotach-na-pkp-sorry-taki-klimat,389600.html, [dostęp: 11 czerwca 2015].
 3. Latkowski Seweryn, Majewski Michał, Cezary Bielakowski i in. (2014), Afera podsłuchowa, „Wprost”, nr 25, s. 14–24.
 4. MK (2011), Komorowski łączy się „w bulu i nadzieji” z Japończykami, „Wprost”, 18 marca, http://www.wprost.pl/ar/236287/Komorowski-laczy-sie-w-bulu-i-nadzieji-z-Japonczykami/, [dostęp: 12 marca 2015].
 5. „Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne!” (2015), http://www.polskieradio.pl/121/2083?xID=11, [dostęp: 7 lutego 2016].
 6. Wpis prezydenta Bronisława Komorowskiego do księgi kondolencyjnej (2015), http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/51,114873,9276620.html?order=najnowsze, [dostęp: 11 czerwca 2015].
 7. Literatura
 8. Conte Rosaria (2000), Memes through (social) minds, w: Darwinizing culture: The status of memetics as a science, ed. Rosaria Aunger, Oxford, s. 83–120.
 9. Kamińska Magdalena (2011), Uwaga, zaraźliwe memy! Perypetie znaku w Internecie, w: tejże, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań, s. 57–73.
 10. Kochan Marek (1994), „Przyklejanie etykietek”, czyli o negatywnym określaniu przeciwnika, w: Język polityki a współczesna kultura polityczna, t. 11, red. Janusz Anusiewicz, Bogdan Siciński, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 85–90.
 11. Kosedowski Marcin (2015), Trzy fakty o marketingu, którymi zaskoczysz znajomych, http://like-a-geek.pl/marketing/3-rzeczy-ktorych-mozesz-nie-wiedziec-o-marketingu/, [dostęp: 6 lutego 2016].
 12. Krasowska Anna (2013), Od Zielonego Balonika do Potem. Komizm słowny w kabarecie literackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 13. Niekrewicz Agnieszka (2013), Kot jako bohater memów internetowych: między grą językową a diagnozą rzeczywistości, w: Kot w kulturach świata, red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska, Wojciech Kuska, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, s. 157–169.
 14. Niekrewicz Agnieszka (2015), Od schematyzmu do kreacyjności. Język w memach internetowych, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski.
 15. Walkiewicz Adam (2012), Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, „Teksty z Ulicy”, nr 14, s. 47–69.