W stronę rytualnego chaosu – o uwodzeniu polityką w programie Kawa na ławę Bogdana Rymanowskiego

Main Article Content

Agnieszka Kula

Abstrakt

The text focuses on the analysis of the programme, which is categorised by the editorial team as “political journalism”. The author is trying to show her doubts regarding the lack of connection between the definition of the word ‘politics’ and anything that appears in media’s offer in such category. She points out how the broadcasters nurture in the audience the belief that the viewed programme deals with political problems and the issues of public area which are important for conscious citizens. Among the set of tools and means used throughout the programme, she highlights the following: usage of concealing type indicators, activation of keywords included in semantic fields derived from the noun ‘politics’; moving the focus from the public area to the private one; staging antagonistic scenes and critical situations. The presented tendencies to stage the reality fit into the mechanism of ‘seducing with politics’, using the citizen sphere as a pretext for focusing first and foremost on emotions, assumptions and controversies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kula, A. (2016). W stronę rytualnego chaosu – o uwodzeniu polityką w programie Kawa na ławę Bogdana Rymanowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 99-112. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.7
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Agnieszka Kula, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Kula – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej UAM. Autorka monografii Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957–2004 (Poznań 2010) oraz współautorka książki Przytoczenie w przekazie medialnym (Poznań 2012; z M. Grzelką). Ciekawią ją obszary wspólne językoznawstwa i medioznawstwa, zagadnienia współczesnej stylistyki i pragmatyki językowej, ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki tekstu dziennikarskiego. Obecnie pisze rozprawę habilitacyjną poświęconą redundancji w mediach.

Bibliografia

 1. Anusiewicz Janusz, Siciński Bogdan, red. (1994), Język a kultura, t. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.
 2. Baudrillard Jean (1991), Die fatalen Strategien, Matthes & Seitz, Muenchen.
 3. Błachowicz Ewa (2010), Plotka w świetle teorii aktów mowy i zasad etyki komunikacji międzyludzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 4. Czyżewski Marek (2010), W stronę teorii dyskursu publicznego, w: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 49–120.
 5. Czyżewski Marek, Kowalski Sergiusz, Piotrowski Andrzej, red. (1997), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Aureus, Kraków.
 6. Czyżewski Marek, Kowalski Sergiusz, Piotrowski Andrzej (2010a), Rytualny chaos – dwanaście lat później, w: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 7–14.
 7. Czyżewski Marek, Kowalski Sergiusz, Piotrowski Andrzej (2010b), Wprowadzenie, w: Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 15–48.
 8. Huszcza Romuald (1990), Tematyczno-rematyczna struktura zdania w językach różnych typów (Normalny podział tematyczno-rematyczny), w: Tekst w kontekście. Zbiór studiów, red. Teresa Dobrzyńska, PAN, IBL, Wrocław, s. 55–96.
 9. Kawa na ławę (2016), http://www.tvn24.pl/kawa-na-lawe,59,m, [dostęp: 21 września 2016].
 10. Shils Edward A. (2010), Udręka tajemnicy: populizm, w: Populizm, red. Olga Wysocka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 44–52.
 11. Szymczak Mieczysław, red. (1993), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 12. Thiele-Dohrmann Klaus (1980), Psychologia plotki, przeł. Adam Krzemiński, PIW, Warszawa.
 13. Walczak Bogdan (1994), Co to jest język polityki?, w: Język a kultura, t. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna, Wydawnictwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 15–20.