Pressto.

Nagłowek strony

Vol 23, Nr 2 (2016)

pod red. Moniki Grzelki

Spis treści

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Semantic structure of verbs of movement in Azerbaijani and Polish languages and their lexicographic description PDF
Samira Farkhad Abdullayeva 11-20
Idiolekt Bolesława Prusa. Przegląd najnowszych ustaleń PDF
Magdalena Czachorowska 21-36
Kategoria Innego jako element dyskursu tożsamościowego w średniopolskich katalogach władców – perspektywa krzyża PDF
Magdalena Hawrysz 37-51
Kilka uwag o polskiej terminologii chemicznej 2. połowy XIX wieku PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak 53-68
Rodzina i sprawy rodzinne w staropolskich pismach polemicznych PDF
Jan Kamieniecki 69-82
Z dziejów polskich przymiotników znaczących ‘chytry’ PDF
Zuzanna Krótki 83-98
W stronę rytualnego chaosu – o uwodzeniu polityką w programie Kawa na ławę Bogdana Rymanowskiego PDF
Agnieszka Kula 99-112
Neologizmy w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza PDF
Leonarda Mariak 113-134
Zróżnicowanie tekstowe, zakres i stopień normalizacji wariantywności fonetycznej w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa) PDF
Marek Osiewicz 135-158
„Czemuż nie zostawiłem tej kartki pustej?!” – obraz felietonopisarstwa i felietonisty w tekstach Macieja Stuhra pisanych dla „Zwierciadła” PDF
Małgorzata Rybka, Marta Wrześniewska-Pietrzak 159-187
Wiktor Steffen i jego Słownik warmiński PDF
Katarzyna Sobolewska 189-198

Junioraty

„Królowa chaosu, niezrównoważona emocjonalnie, histeryczka trzaskająca drzwiami” – leksykalne sposoby wartościowania w tekstach prasowych poświęconych Ewie Kopacz (na materiale wybranych tygodników opinii z września 2014 roku) PDF
Magdalena Budzyńska-Łazarewicz 201-224
Tabloidyzacja prasy opiniotwórczej na przykładzie artykułów publicystycznych w tygodniku „Wprost” PDF
Mateusz Kasiak 225-244
Uwarunkowania historyczne roli i statusu języka polskiego w systemie edukacji w Galicji 1. połowy XIX wieku PDF
Peter Zimmermann 245-262
W krainie dzieciństwa – nazwy krakowskich przedszkoli PDF
Barbara Żebrowska 263-281

Recenzje i artykuły recenzyjne

Vater Heinz, Wprowadzenie do lingwistyki, tłumaczenie i redakcja: Jarosław Aptacy, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2015, s. 360 PDF
Andrzej Marniok 285-291
Joanna Puppel, Obecność i rola gestów rytualnych w przestrzeni publicznej. Analiza rzeźb sakralnych w świątyniach katolickich na terenie miasta Poznania i wybranych okolic, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 565 PDF
Bogdan Walczak 293-296
Agnieszka Anna Niekrewicz, Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2015, ss. 282 PDF
Bogdan Walczak 297-302


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo