Tom 23 Nr 2 (2016)
Opis numeru
pod red. Moniki Grzelki

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Samira Farkhad Abdullayeva
11-20
Semantic structure of verbs of movement in Azerbaijani and Polish languages and their lexicographic description
https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.1
PDF
Magdalena Czachorowska
21-36
Idiolekt Bolesława Prusa. Przegląd najnowszych ustaleń
https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.2
PDF
Magdalena Hawrysz
37-51
Kategoria Innego jako element dyskursu tożsamościowego w średniopolskich katalogach władców – perspektywa krzyża
https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.3
PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak
53-68
Kilka uwag o polskiej terminologii chemicznej 2. połowy XIX wieku
https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.4
PDF
Jan Kamieniecki
69-82
Rodzina i sprawy rodzinne w staropolskich pismach polemicznych
https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.5
PDF
Zuzanna Krótki
83-98
Z dziejów polskich przymiotników znaczących ‘chytry’
https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.6
PDF
Agnieszka Kula
99-112
W stronę rytualnego chaosu – o uwodzeniu polityką w programie Kawa na ławę Bogdana Rymanowskiego
https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.7
PDF
Leonarda Mariak
113-134
Neologizmy w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza
https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.8
PDF
Marek Osiewicz
135-158
Zróżnicowanie tekstowe, zakres i stopień normalizacji wariantywności fonetycznej w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.9
PDF
Małgorzata Rybka, Marta Wrześniewska-Pietrzak
159-187
„Czemuż nie zostawiłem tej kartki pustej?!” – obraz felietonopisarstwa i felietonisty w tekstach Macieja Stuhra pisanych dla „Zwierciadła”
https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.10
PDF
Katarzyna Sobolewska
189-198
Wiktor Steffen i jego Słownik warmiński
https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.11
PDF