Tabloidyzacja prasy opiniotwórczej na przykładzie artykułów publicystycznych w tygodniku „Wprost”

Main Article Content

Mateusz Kasiak

Abstrakt

Article is focused on the problem of tabloidisation of contemporary opinion journalism. The author argues with traditional understanding of tabloid, showing as an example tabloidisation of weekly opinion. The aim of the article is to show how the tabloidisation in journalistic articles of weekly “Wprost” looks like. The phenomenom of tabloidisation is illustrated based on the analysis of articles describing Kamila Durczok. How the tabloidisation was achieved there? It is more than one way. Analyses of texts show a few methods. Both the choice of subject and the construction of text, visual structure and language of text determine the tabloidisation. Analyses show also the real functions of using tabloidisation in the weekly opinion.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kasiak, M. (2016). Tabloidyzacja prasy opiniotwórczej na przykładzie artykułów publicystycznych w tygodniku „Wprost”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 225-244. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.13
Dział
Junioraty
Biogram autora

Mateusz Kasiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Mateusz Kasiak – doktorant w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; zainteresowania naukowe: genologia dziennikarska, mediolingwistyka, kultura języka, komunikacja językowa.

Bibliografia

 1. Źródła
 2. „Wprost” (2015), 2 lutego – 15 marca.
 3. Literatura
 4. Bauer Zbigniew (2010), „Twój głos w Twoim domu”. Cztery typy tabloidyzacji, w: Oblicza komunikacji 3. Tabloidyzacja języka i kultury, red. Irena Kamińskiej-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 37–47.
 5. Brzezicki Łukasz (2015), Tekst „Wprost” wygląda jak zlecenie na Kamila Durczoka (opinie), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tekst-wprost-wyglada-jak-zlecenie-na-kamila-durczoka-opinie, [dostęp: 5 marca 2016].
 6. Bulisz Ewa (2015), Medialny obraz świata kreowany przez prasę plotkarską (na przykładzie analizy dwutygodników „Party” oraz „Show”), w: Współczesne media. Medialny obraz świata, t. 2: Studium przypadku, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 57–72.
 7. Dufek-Morczuk Marianna (2015), [wpis na profilu Facebook], https://www.facebook.com/marianna.durczok, [dostęp: 12 marca 2016].
 8. Kamińska-Szmaj Irena, Piekot Tomasz, Poprawa Marcin, red. (2010), Oblicza komunikacji 3. Tabloidyzacja języka i kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 9. Kamińska-Szmaj Irena, Piekot Tomasz, Poprawa Marcin red. (2011), Oblicza komunikacji 4. Tabloidy, język, wartości, obraz świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 10. Kasiak Mateusz (2015a), Architektonika tekstów dziennikarskich. Refleksje strukturalne wokół meta- i paratekstu artykułu publicystycznego, w: Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. Wiesław Godzic, Andrzej Kozieł, Joanna Szylko-Kwas, Poltext, Warszawa, s. 83–99.
 11. Kasiak Mateusz (2015b), Artykuł publicystyczny w świadomości genologicznej dziennikarzy prasowych, „Studia Medioznawcze”, nr 4 (63), s. 83–95.
 12. Kępa-Figura Danuta (2010), Językowe wymiary tabloidyzacji – studium przypadku, w: Oblicza komunikacji 3. Tabloidyzacja języka i kultury, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 127–138.
 13. Kurdupski Michał (2016), Tylko „Wprost” i „Gość Niedzielny” na minusie w I kwartale. Rekord „Tygodnika Powszechnego”, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tylko-wprost-i-gosc-niedzielny-na-minusie-w-i-kwartale-rekord-tygodnika-powszechnego, [dostęp: 5 marca 2016].
 14. Lisowska-Magdziarz Małgorzata (2009), Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 15. Pallus Patryk (2015), „Wprost” dzięki publikacjom na Kamilu Durczoku podwoił sprzedaż, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wprost-dzieki-publikacjom-o-kamilu-durczoku-podwoil-sprzedaz, [dostęp: 5 marca 2016].
 16. Pisarek Walery (1976), Język służy propagandzie, RSW Prasa–Książka–Ruch, Kraków.
 17. Pisarek Walery, red. (2006), Słownik terminologii medialnej, Universitas, Kraków.
 18. Przywara Danuta (2015), Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. Standardów dziennikarskich, http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/02/hfpc_stanowisko_18022015.pdf, [dostęp: 18 lutego 2015].
 19. Radio TOK FM (2015), https://www.youtube.com/watch?t=12&v=YsVotVjITbA, [dostęp: 17 lutego 2015].
 20. Wirtualne Media (2015), http://www.wirtualnemedia.pl, [dostęp: 13 lutego 2015].