Wiktor Steffen i jego Słownik warmiński

Main Article Content

Katarzyna Sobolewska

Abstrakt

The paper presents Słownik warmiński of Wiktor Steffen as an unique work of the Polish dialect lexicography. It shows also the figures of the author and his brother Augustyn who rendered great service in research of the culture of Warmia. It discusses the editorial principles of the dictionary and its rich content. It relates to the charges of the first critics of the vocabulary. The paper treats Słownik warmiński as a personal, subjective work strongly influenced by the biography of the author – autochthon. It presents the different ways of use the content in the dialectological studies on multi-volume Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur conducting in the Institute of the Polish Language in the Polish Academy of Science (IJP PAN).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobolewska, K. (2016). Wiktor Steffen i jego Słownik warmiński. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 189-198. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.11
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Katarzyna Sobolewska, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

dr Katarzyna Sobolewska – Pracownia Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN, Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie (wiceprezes); zainteresowania naukowe: leksykografia, dialektologia, język Stefana Żeromskiego.

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Steffen Wiktor (1984a), Słownik warmiński, Ossolineum, Wrocław.
 3. Literatura
 4. Breza Edward (1991), O słowniku warmińskim raz jeszcze, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, z. 4, s. 277–282.
 5. Kąś Józef (1986), Wiktor Steffen, „Słownik warmiński” [recenzja], „Język Polski”, z. 1–2, s. 133–136.
 6. Okoniowa Joanna (2003), Regionalizm dzisiaj i jego konsekwencje dla słowników, czyli o społecznych oczekiwaniach wobec leksykografii, w: Gwary dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, red. Jerzy Sierociuk, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 102–106.
 7. Oracki Tadeusz (1983), Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku, Pax, Warszawa.
 8. Sobolewska Katarzyna (2015), „Słownik warmiński” Wiktora Steffena po 30 latach. Idea, metoda i treść, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 24–31.
 9. Stamirowska Zofia, red. (1987), Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. 1: A–Ć, Ossolineum, Wrocław.
 10. Steffen Wiktor (1977a), Odpowiedź na „Uwagi o wspomnieniach mego brata Wiktora”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, z. 3–4, s. 561–564.
 11. Steffen Augustyn (1977b), Uwagi o wspomnieniach mego brata Wiktora, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, z. 3–4, s. 550–560.
 12. Steffen Wiktor (1979), Nazwiska Warmiaków w użyciu potocznym w okresie międzywojennym, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, z. 3, s. 331–338.
 13. Steffen Wiktor (1981), Odzież warmińska i jej nomenklatura, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, z. 2–3, s. 363–379.
 14. Steffen Wiktor (1982), Rozwój p’ b’ i v’ f’ w dialekcie warmińskim, „Język Polski”, s. 24–26.
 15. Steffen Wiktor (1983a), Kategorie chłopstwa w przedwojennej terminologii warmińskiej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, s. 279–284.
 16. Steffen Wiktor (1983b), Uwagi o metatezie i haplologii w dialekcie warmińskim, „Język Polski”, s. 91–96.
 17. Steffen Wiktor (1984b), Zagadnienie dysymilacji w dialekcie warmińskim, „Język Polski”, s. 120–122.
 18. Steffen Wiktor (1986), Terminologia obróbki drewna w dialekcie warmińskim, „Język Polski”, s. 92–98.
 19. Steffen Wiktor (1987), Moja droga przez życie, Pojezierze, Olsztyn.
 20. Steffen Wiktor (1989), Wokół „Słownika warmińskiego” wydanego przez Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w r. 1984, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, z. 1–4, s. 105–114.
 21. Woźniak Kazimierz (2000), Stan polskiej leksykografii gwarowej pod koniec XX wieku, w: Słowiańskie słowniki gwarowe, red. Hanna Popowska-Taborska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 17–51.
 22. Woźniak Kazimierz (2003), Stan (i ewolucja?) pomocniczego aparatu naukowego w polskiej leksykografii gwarowej, w: Gwary dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, red. Jerzy Sierociuk, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 147–178.
 23. Zeszyty z badań gwarowych [hasło] (2016), http://rcin.org.pl/dlibra, [dostęp: 23 lutego 2016].
 24. 11.2009 – Msza Święta w intencji Sue Ryder (2016), http://domsueryder.org.pl/4-11-2009-msza-swieta-w-intencji-sue-ryder, [dostęp: 23 lutego 2016].