Imagi-natio. Przekład a wspólnota wyobrażona
PDF

Słowa kluczowe

imagination
translation
nation
community

Jak cytować

Bilczewski, T. (2014). Imagi-natio. Przekład a wspólnota wyobrażona. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), 63–77. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.4

Abstrakt

The article proposes a short review of studies presenting the development and intellectual background of the notion of national community from the perspective of major civilizational transformations of the last fifty years (including books by Ulf Hannerz, Robert Reich, and Kenichi Ohmae). In this perspective, the discussion focuses on historical and theoretical aspects of functioning of translation in community making process. The discussion also explores relations between translation and imagination, especially in the context of the notions of imagined communities by Benedict Anderson, and cultural translation by Homi Bhabha. Both notions stress the dimensions of translational and translatological activity, which can be discussed in the categories of critical activity and a sort of political activity.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.4
PDF

Bibliografia

Anderson B., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków – Warszawa 1997.

Arendt H., Zmierzch państwa narodowego i koniec praw człowieka, w: eadem, Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2012.

Auerbach E ., Filologia literatury światowej, tłum. A. Szewczukowa, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 2, Kraków 1976.

Berman A., L’épreuve de l’étrangère. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin, Paris 1984.

Bhabha H., Dyseminacja: Czas, narracja i marginesy współczesnego narodu, w: idem, Miejsca kultury, tłum. T. Dobrogoszcz, Kraków 2010.

Bhabha H., Jak nowe przychodzi do tego świata: Przestrzeń ponowoczesna, czasy postkolonialne i problemy przekładu kulturowego, w: idem, Miejsca kultury, tłum. T. Dobrogoszcz, Kraków 2010.

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etniczych, Warszawa 2010.

Butler J., Spivak G.Ch., Who Sings the Nation-State. Language, Politics, Belonging, London – New York – Calcutta 2010.

Casanova P., La République mondiale des lettres, Paris 1999.

Cronin M., Translation and Globalization, London – New York 2003.

Dmochowska M., Nowe wspólnoty w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2012.

Translators through History, red. J. Delisle, J. Woodsworth, Amsterdam – Philadelphia 1995.

Donnan H., Wilson T.M., Granice tożsamości, narodu, państwa, tłum. M. Głowacka-

-Grajper, Kraków 2007.

Even-Zohar I., Aperçu de la littérature israélienne, „Liberté” 1972, t. 14, nr 4–5.

Gellner E., Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, Warszawa 1991.

Hannerz U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, tłum. K. Franek, Kraków 2006.

Hobsbawm E., Nations and Nationalism since 1780, Cambridge 1990.

Lezra J., Nationum Origo, w: Nation, Language, and the Politics of Translation, red. S. Bermann, M. Wood, Princeton – Oxford 2005.

Macura V., Culture as Translation, w: Translation, History, and Culture, red. S. Bassnett, A. Lefevere, London 1992.

Ohmae K., The Borderless World, New York 1990.

Procházka M., Cultural Invention and Cultural Awareness: Translational Activities and Author’s Subjectivity in the Culture of the Czech National Revival, „New Comparison”, Autumn 1989.

Readings B., The University in Ruins, Cambridge – Massachusetts – London 1996.

Reich R.B., Praca narodów: przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, tłum. L.A. Zyblikiewicz, Toruń 1996.

Sakai N., Translation and the Figure of Border: Toward the Apprehension of Translation as a Social Action, „Profession” 2010.

Sand S., Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski, tłum. H.Z. Bonikowska-

-Bernatowicz, Warszawa 2011.

Smith A.D., Kulturowe podstawy narodów, Kraków 2008.

Toury G., Translating English Literature via German – and Vice Versa. A Symptomatic Reversal in the History of Modern Hebrew Literature, w: Die Literarische Übersetzung. Stand und Perspektiven ihrer Erforschung, red. H. Kittel, Berlin 1988.

Toury G., Translation, Literary Translation and Pseudotranslation, „Comparative Criticism” 1984, nr 6.

Toury G., Translational Norms and Literary Translation into Hebrew, 1930–1945, Tel Aviv 1977 (w języku hebrajskim).

Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, tłum. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008.

Venuti L., Local Contingencies: Translation and National Identities, w: Nation, Language, and the Ethics of Translation, red. S. Bermann, M. Wood, Princeton – Oxford 2005.