Pressto.

Nagłowek strony

Nr 23 (2014)

Wyobraźnia w przekładzie

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Anita Jarzyna, Adriana Kovacheva, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Ewa Rajewska, Marcin Jaworski, Piotr Śniedziewski 7-9

Wyobraźnia w przekładzie

Zwoływanie wyobraźni PDF
Edward Balcerzan 13-25
Wycieczki inferencyjne tłumacza z wyobraźnią w tle PDF
Bożena Tokarz 29-48
Obraz rzeczy – słowo – słowo Innego PDF
Elżbieta Tabakowska 49-61
Imagi-natio. Przekład a wspólnota wyobrażona PDF
Tomasz Bilczewski 63-77
Wyobraźnia wyzwolona. Kubistyczny model przekładu literackiego PDF
Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz 79-98
Wyobraźnia badacza – od serii przekładowej do serii recepcyjnej PDF
Marta Skwara 99-117
Pan Kiehot Güntera Grassa w serii przekładowej. Naśladowanie, wyobraźnia, tłumaczenie PDF
Małgorzata Wesołowska 119-147
Wyobraźnia autora i tłumacza wobec pamięci kulturowej. O Wybrańcu Tomasza Manna i jego polskim przekładzie PDF
Katarzyna Lukas 149-170
Miasto – wyobrażenie – refrakcja. O niemieckości Gdańska w rosyjskim przekładzie Hanemanna Stefana Chwina PDF
Marta Kaźmierczak 171-189
„Silę ucho”, czyli co słychać w przekładzie. Niemieckojęzyczne warianty wiersza Skakanka ufoistki Mirona Białoszewskiego na tle zabiegów „przekładania” codzienności na język poetycki PDF
Aleksandra Burba 191-203

Transfer

Przekład i przestrzenie lektury PDF
Clive Scott 207-224

Próby

Metafora pralni. Zofii Chądzyńskiej czytanie, pisanie, tłumaczenie PDF
Natalia Gendaj 227-237
Lemiesz tłumacza. Tłumaczenie jako sposób wewnętrznej imigracji PDF
Joanna Roszak 239-249

Lektury

Alicja w Krainie Kognitywistyki PDF
Anna Rogulska 253-261
Lovetown. Kilka uwag o angielskim tłumaczeniu Lubiewa PDF
Aleksandra Szymił 263-273

Konfrontacje

Jidysz – angielski – polski. Problemy przekładu i pamięci PDF
Monika Adamczyk-Garbowska 277-292
Czy tłumacz może pozwolić sobie na czułość? Spieszczenia a ekwiwalencja emocjonalna w przekładzie literackim PDF
Jerzy Jarniewicz 293-304

Odkrycia

Wirpsza w niemieckim przekładzie, czyli z lingwizmu w konkretyzm PDF
Aleksandra Kremer 307-322


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo