Od redakcji

Main Article Content

Anita Jarzyna
Adriana Kovacheva
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
Ewa Rajewska
Marcin Jaworski
Piotr Śniedziewski

Abstrakt

Wstęp redakcji do tomu zatytułowanego Wyobraźnia w przekładzie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Od redakcji
Biogramy autorów

Anita Jarzyna, Uniwersytet Łódzki

Adiunkt. Autorka doktoratu: Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka. Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej, Funduszu Stypendialnego im. Władysława Kuraszkiewicza i Funduszu Rodziny Kulczyków. Organizatorka kilku ogólnopolskich konferencji naukowych.

Adriana Kovacheva, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii S?owia?skiej

Pracuje w Pracowni Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM), wykładowczyni Gender  Studies UAM (Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM), literaturoznawczyni, tłumaczka. Autorka artykułów naukowych z zakresu translatologii, historii przekładu i performatywności tłumaczenia. Publikowała m.in. w czasopismach "Przekłady Literatur Słowiańskich", "Przekładaniec", "Литературен вестник", "Poznańskie Studia Polonistyczne".

Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej

Prof. UAM dr hab., polonistka, komparatystka, eseistka, prozaik. Zajmuje ją przede wszystkim: poezja i jej interpretacja, recepcja poetów niemieckiego i francuskiego kręgu językowego w Polsce, kultura Żydów polskich i niemieckich, Zagłada Żydów w Europie, relacje intersemiotyczne w poezji i plastyce. Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004); Rycerz i Śmierć. O Elegiach duinejskich Rainera Marii Rilkego (2010); Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012); tomu prozy Zielony promień (2006); współautorka podręcznika dla maturzystów Staropolskie korzenie współczesności (2004). Współpracuje z „Polonistyką“ i „Zeszytami Literackimi”. Opiekunka Koła Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet” działającego na polonistyce poznańskiej. Przygotowuje do druku monografię Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady i innych doświadczeń granicznych. Pisze także książkę Nic nie zdarza się za sprawą piękna. Polskie czytania Rimbauda.

Ewa Rajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej

Zajmuje się teorią i praktyką przekładu literackiego z języka angielskiego; tłumaczyła m.in. Hanifa Kureishi, Alana Bennetta, D.J. Enrighta i Ewę Stachniak. Jest autorką książki magisterskiej pt. Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie. Alice’s Adventures in Wonderland i Through the Looking Glass Lewisa Carrolla w przekładach Macieja Słomczyńskiego, Roberta Stillera i Jolanty Kozak (Poznań 2004) oraz pracy doktorskiej Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz (Poznań 2007), we współpracy z prof. Edwardem Balcerzanem opracowała drugie, rozszerzone wydanie antologii Pisarze polscy o sztuce przekładu (Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007). Ostatnio interesuje się twórczością oryginalną i przekładową Ludmiły Marjańskiej.

Marcin Jaworski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej

Historyk literatury, od czasu do czasu krytyk. Zajmuje się przede wszystkim poezją XX i XXI wieku. Jest autorem książki Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiejpowojennej (2009). Redaguje „Poznańskie Studia Polonistyczne. Serię Literacką”. Kieruje specjalizacją artystycznoliteracką. Stale współpracuje z Centrum Kultury „Zamek”.

Piotr Śniedziewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej

Adiunkt w Zakładzie Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta rządu francuskiego (2003–2006 oraz 2009) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007). Autor książek Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce (wydanie polskie: Poznań 2008; wydanie francuskie: Paryż 2009), Melancholijne spojrzenie (Kraków 2011) i nowego przekładu Kuszenia świętego Antoniego Gustave’a Flauberta (Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010). Współredaktor tomów zbiorowych: Histoire et fiction (Poznań 2009), Wokół „Pasaży” Waltera Benjamina (Poznań 2009), Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców (Poznań 2011). Współredaktor pisma „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”. Publikował artykuły i tłumaczenia m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Kresach”, „Twórczości”.

Referencje

  1. Nicholls Peter, Modernisms: A Literary Guide, University of California Press, 1995.
  2. Perloff Marjorie, Modernizm XXI wieku.”Nowe” poetyki, przekł. Kacper Bartczak, Tomasz Cieślak-Sokołowski, Kraków 2012.