Przekład i przestrzenie lektury

Main Article Content

Clive Scott

Abstrakt

The author discusses relations between the original and translation in terms of imaginary spaces. Target text is understood here as one of the possible images of the source text, from the perspective which could not be accessible to the original. In accordance with the concept presented here, artistic translation can be not so much reconstructed, as conceptually constructed, in the manner of a cubist object. Acts of creative reading are commented on by the author with examples of his own experimental translations from contemporary French poetry.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Scott, C. (2014). Przekład i przestrzenie lektury. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), 207-224. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.11
Dział
Transfer
Biogram autora

Clive Scott, Uniwersytet Anglii Wschodniej. Wydział Sztuk i Nauk Humanistycznych (emerytowany profesor literatury europejskiej).

emerytowany profesor literatury europejskiej na Wydziale Sztuk i Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Anglii Wschodniej, członek Akademii Brytyjskiej, jeden z czołowych teoretyków tzw. zwrotu twórczego w badaniach nad przekładem i tłumacz nowoczesnej poezji francuskiej. Autor rozlicznych monografii z zakresu: poetyki porównawczej (The Poetics of French Verse: Studies in Reading, 1998; Channel Crossings: French and English Poetry in Dialogue 1550–2000, 2002); eksperymentalnych praktyk przekładu artystycznego (Translating Baudelaire, 2000; Translating Rimbaud’s „Illuminations”, 2006); związków literatury i fotografii (The Spoken Image: Photography and Language, 1999; Street Photography: From Atget to Cartier-Bresson, 2007) oraz teorii przekładu literackiego (Literary Translation and the Rediscovery of Reading, 2012; Translating the Perception of Text: Literary Translation and Phenomenology, 2012).

Referencje

 1. Barthes R., S/Z, Paris 1970.
 2. Barthes R., S/Z, tłum. M.P. Markowski, M. Gołębiewska, Warszawa 1999.
 3. Benjamin W., The Task of the Translator, w: Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida, red. R. Schulte, J. Biguenet, Chicago 1992.
 4. Benjamin W., Zadanie tłumacza, tłum. A. Lipszyc, „Literatura na Świecie” 2011, nr 5–6.
 5. DeKoven M., A Different Language: Gertrude Stein’s Experimental Writing, Madison 1983.
 6. Dubnick R., The Structure of Obscurity: Gertrude Stein, Language and Cubism, Urbana 1983.
 7. Guyaux A., Antique et l’hermaphrodite au XIXe siècle, w: idem, Dupiicité de Rimbaud, Paris – Geneva 1991.
 8. Proust M., À la recherche du temps perdu IV, red. J.Y. Tadié et al., Paris 1989.
 9. Proust M., Contre Sainte-Beuve précédé de pastiches et mélanges et suivi de
 10. essais et articles, red. P. Clarac, Y. Sandre, Paris 1971.
 11. Proust M., O czytaniu, tłum. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 1/2.
 12. Proust M., Pamięć i styl, wybór, oprac., wstęp M.P. Markowski, Kraków 2000.
 13. Proust M., W poszukiwaniu straconego czasu: Czas odnaleziony, tłum. T. Żeleński, Warszawa 1965
 14. Raybaud A., Fabrique d’ „Illuminations”, Paris 1989.
 15. Rimbaud A., Illuminations, red. A. Py, Geneva – Paris 1967.
 16. Rimbaud A., Illuminations, red. N. Osmond, London 1976.
 17. Rimbaud A., Miasto, w: idem, Wiersze. Sezon w piekle. Iluminacje. Listy, wybór, oprac., posłowie A. Międzyrzecki, Kraków 1993.
 18. Rimbaud A., Oeuvres, red. S. Bernard, A. Guyaux, Paris 2000.
 19. Rimbaud A., Une saison en enfer I „Illuminations” et autres texts (1873–1875), red. P. Brunel, Paris 1998.
 20. Scott D.H.T., Sonnet Theory and Practice in Nineteenth-century France: Sonnets on the Sonnet, Hull 1977.
 21. Stein G., Czułe guziczki, tłum. A. K ołyszko, „Literatura na Świecie” 1979, nr 9 (101).
 22. Verlaine P., Sonet kulejący, tłum. A. Drzewicka, w: idem, Wybór poezji, oprac. A. Drzewicka, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.