Lovetown. Kilka uwag o angielskim tłumaczeniu Lubiewa
PDF

Słowa kluczowe

Lubiewo
Lovetown
camp
sexual language

Jak cytować

Szymił, A. (2014). Lovetown. Kilka uwag o angielskim tłumaczeniu Lubiewa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), 263–273. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.15

Abstrakt

The article is an analysis of the English translation of Michał Witkowski’s Lubiewo, the translation first published in 2010 as Lovetown. The discussion focuses on the level of difficulty facing the translator, Bill Martin, in the context of numerous intertextual references in Lubiewo, the problem of memory and post-dependency. It is also an attempt at inquiry into the influence of translator’s decisions on the reception of the novel abroad. In particular, the question of translation of the aesthetic of bent and camp in the text, which is visible in theatric quality of language, use of emotionally marked expressions, hyperboles, sexual undertones, sexual language proper, language games, gay slang etc.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.15
PDF

Bibliografia

Witkowski M., Lubiewo, wyd. 3 popr. i uzup., Kraków 2005.

Witkowski M., Lovetown, tłum. W. Martin, Londyn 2010:

- źródło: http://www.worldbooks.com/lovetown-by-michal-witkowski-522602.html, dostęp: 12 maja 2014;

- źródło: http//www.socialistreview.org.uk/article.php?artidenumber=11227, dostęp: 12 maja 2014;

- źródło: http://www.portobellobooks.com/lovetown, dostęp: 12 maja 2014;

- źródło: http://www.theguardian.com/books/2010/mar/14/where--serpent-lives-templegoers-lovetown, dostęp: 12 maja 2014;

- źródło: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/revievs/lovetown-by-michal-witkowski-trans-w-martin-1972546.html, dostęp: 12 maja 2014.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.