Obraz rzeczy – słowo – słowo Innego
PDF

Słowa kluczowe

imagination
metonymity
perception
conceptualisation
cognitive model

Jak cytować

Tabakowska, E. (2014). Obraz rzeczy – słowo – słowo Innego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), 49–61. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.3

Abstrakt

The author attempts to determine the role of imagination in (literary) translation Definitions of various types of imagination, taken from dictionary, or discussed in psychological works, are referred to in relation to processes occurring in the mind of a recipient of text (the readertranslator and the intended reader of translation) confronted with the original, defined as “the Other’s word.” The discussion is illustrated by three selected examples of relations between imagination and foreign cultural determinants: a poet’s reference to an outdated, idealised cognitive model, reference to the Other’s realities of material culture, and grammatical determination of a cultural cognitive model. The article ends with conclusions related to the notion of translation equivalence.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.3
PDF

Bibliografia

Arnheim R., Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye, Berkeley 1974.

Benveniste E., Problèmes de linguistique générale II, Paris 1974.

Brzozowski J., Barbara Johnson traduit La lettre de Sellers, w: Synergies Pologne, Revue du Gerflint, red. M. Pamuła, A. Pytlarz, Kraków 2006.

Korżyk K., Wyobraźnia a kognitywne mechanizmy obrazowania. Kilka bardzo wstępnych uwag „parakognitywnych”, w: Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne, red. H. Kardela, Z. Muszyński, M. Rajewski, Lublin 2012.

Etkind E., Le problème de la métatraduction, „Revue d’Esthétique” 1986, nr 12.

Evans V., Leksykon językoznawstwa kognitywnego, tłum. M. Buchta et al., Kraków 2009.

Evans V., Green M., Cognitive Linguistics. An Introduction, Edinburgh 2006.

Langacker R.W., Gramatyka kognitywna, tłum. E. Tabakowska et al., Kraków 2009.

Langacker R .W., Metonymic grammar, w: Metonymy and Metaphor in Grammar, red. K.U. Panther, L. Thornburg, A. Barcelona, Amsterdam 2009.

Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1986.

Lipska E., Obywatel małego kraju, w: eadem, Sekwens, Warszawa 2003.

Lipska E., The Citizen od a Small Country, w: Polish Ambers Aglow. An anthology of contemporary women’s poetry, tłum., red. R. Grol, Austin 1996.

Łuczyński E., Wołacz we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” 2007, nr 2.

Nathan R.L., How the creative process works, „Mises Daily”, 27 maja 2009, http://mises.org, dostęp: 12 kwietnia 2012.

Orliński W., Pożytek z wołacza, czyli tajniki prozy Sapkowskiego, „Duży Format” [dodatek], „Gazeta Wyborcza”, 5 kwietnia 2012.

Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1998.

Tabakowska E., Idealized Cognitive Models, Typicality Effects, Translation, w: Eyes to wonder tongue to praise. Volume in Honour of Professor Marta Gibińska, red. A. Pokojska, A. Romanowska, Kraków 2012.

Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.