Queer gothic – queer modernism
PDF

Słowa kluczowe

Gothicism
queer
queer Gothic
queer Modernism
psychoanalysis
homophobia
paranoia

Jak cytować

Sobolczyk, P. (2014). Queer gothic – queer modernism. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 71–93. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1145

Abstrakt

The article discusses the motifs of queerness (homosexuality) in classical (English) Gothic novels and indicates a parallel with the modern practices of reading and writing queerness. Additionally, it defines the place of queer Gothic on the map of queer Modernism at the turn of the 19th century and in the 20th century. Simultaneously, he poses a question about the reason for pushing this aesthetics to the margins of that whichis “highly artistic”, or its presence only in the mainstream – basically through pastiche, grotesque, stylization or the sole use of formal elements in a polyphonic or Silva rerum structure.

PDF

Bibliografia

Bersani L., Realism and the Fear of Desire, w: idem, A Future for Astayanx. Character and Desire in Literature, Boston–Toronto 1976.

Botting F., The Horrors of Catholicism. Religion and Sexuality in Gothic Fiction, w: idem, Queer Gothic.

Brooks P., Freud’s Masterplot, w: Psychoanalytic Criticism. A Reader, red. S. Vice, Cambridge 1996, s. 30–37.

Dacre C., Zofloya, or the Moor, Oxford 2008.

Edmundson M., Nightmare on Main Street. Angels, Sadomasochism, and the Culture of Gothic, Cambridge–London 1999.

Haggerty G., Gothic Fiction / Gothic Form, London 1989.

Fred Botting, Gothic, London–New York 1996.

Haggerty G., Queer Gothic, Urbana–Chicago 2006.

Haggerty G., „Studies in Novel” 1986, t. 18, z. 4.

Donna Heiland, Gothic & Gender. An Introduction, Malden 2004.

Haggerty G., Gothic Fiction / Gothic Form, London 1989.

Hergemöller B.U., Sodom and Gomorrah. On the Everyday Reality and Persecution of Homosexuals in the Middle Ages, transl. J. Philiphs, London–New York 2001.

Hogg J., Wyznania usprawiedliwionego grzesznika, przeł. A. Przedpełska-Trzeciakowska, Warszawa 1969.

Illg J., Elementy gotycyzmu w powieściach Tadeusza Micińskiego, „Pamiętnik Literacki” 1979, nr 4, s. 133–162.

Jameson F., Romance and Reification, w: idem, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, Ithaca–New York 1981.

Janion M., Forma gotycka Gombrowicza, w: eadem, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.

Kilgour M., The Rise of the Gothic Novel, London–New York 1995.

Kosofsky Sedgwick E., Epistemology of the Closet, Berkeley–Los Angeles 1990.

Kosofsky Sedgwick E., Paranoid Reading and Reparative Reading; or, You’re so Paranoid, You Probably Thinks This Essay Is About You, w: eadem, Touching, Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity, Durham–London 2003, s. 123–151.

Kosofsky Sedgwick E., Toward the Gothic: Terrorism and Homosexual Panic, w: eadem, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire, New York 1985.

Kosofsky Sedgwick E., The Coherence of Gothic Conventions [1980], New York 1986, s. 9, 166.

Laplanche J., Pontalis J.B., Pleasure Principle [hasło], w: The Language of Psychoanalysis.

Lewis M.G., Mnich. Romans, przeł. Z. Sinko, Warszawa 1997, s. 46–47.

Michasiw K.I., Introduction, w: C. Dacre, Zofloya, or the Moor, Oxford 2008.

Miles R., Gothic Writing 1750–1820. A Genealogy, London–New York 1993, s. 83.

Palmer P., The Queer Uncanny. New Perspectives on the Gothic, Cardiff 2012.

Porte J., In the Hands of an Angry God. Religious Terror in Gothic Fiction, w: The Gothic Imagination. Essays in Dark Romanticism, red. G.R. Thompson, Washington 1974, s. 42–64.

Radcliffe A., Italczyk albo Konfesjonał Czarnych Pokutników, przeł. M. Przymanowska, Kraków 2003, s. 22.

Robertson P., Jak jest zrobiony feministyczny kamp?, przeł. P. Sobolczyk, „Teksty Drugie” 2012, nr 5.

Sobolczyk P., Manieryzm, „poetyka” queer, subwersje mitów, „Teksty Drugie” 2013, nr 5, s. 77–105.

Sobolczyk P., Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii, Toruń 2005.

Spooner C., Contemporary Gothic, London 2006.

J. Laplanche, J.P. Pontalis, Reality-Testing [hasło], w: The Language of Psychoanalysis.

Thompson G.R. , Introduction: Romanticism and Gothic Tradition, w: The Gothic Imagination. Essays in Dark Romanticism, red. G.R. Thompson, Washington 1974.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.