„Jak stać się lustrem tej nowoczesności?” Planetarność, periodyzacja i nowe studia modernistyczne
PDF

Słowa kluczowe

modernity
modernism
modernist studies
periodization

Jak cytować

Chinitz, D. (2014). „Jak stać się lustrem tej nowoczesności?” Planetarność, periodyzacja i nowe studia modernistyczne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 145–153. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1153

Abstrakt

The main task of this article is to enter into discussion with a concept of modernism as an expressive dimension of modernity by Susan Stanford Friedman. In place of statements of epistemological nature, the author of the article proposes ontological questions and return to an understanding of modernism which would primarily stress a specific historical, global modernity. This kind of a historically motivated definition should protect the coherence of modernism as a research subject.
PDF

Bibliografia

Coyle M., With a Plural Vengeance: Modernism as (Flaming) Brand, „Modernist Cultures” 2005, nr 1, s. 15–16.

Douglas Mao i Rebecca Walkowitz, The New Modernist Studies, „PMLA” 2008, nr 3, s. 738–742.

Friedman S.S., Periodizing Modernism: Postcolonial Modernities and the Space/Time Borders of Modernist Studies, „Modernism/Modernity” 2006, nr 3.

Friedman S.S., Planetarity: Musing Modernist Studies, „Modernism/Modernity” 2010, nr 3.

Hassan I., The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture, Columbus 1987.

James D., Seshagiri U., Metamodernism: Narratives of Continuity and Revolution, „PMLA” 2014, nr 1, s. 87–100.

Williams W.C., Imaginations, red. W. Schott, New York 1970.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.