Stanisław Barańczak Hi-Fi. Antynomia modernistycznej estetyki
PDF

Słowa kluczowe

Barańczak
modernism
poetics
aesthetics
beauty
play
truth

Jak cytować

Biedrzycki, K. (2014). Stanisław Barańczak Hi-Fi. Antynomia modernistycznej estetyki. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 283–290. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1167

Abstrakt

The interpretation of the poem “Hi-Fi” by Stanisław Barańczak leads to the reflection over the tension between the two modernist aesthetic postulates: the pursuit of pure beauty in art and the pursuit of the truth about the world by means of art. For Barańczak the pretext for entering into this discussion was the arrival of new technical abilities – sensitive appliances which can register and recreate all sounds from a concert, also the ones non-musical, unwanted from the perspective of an expected aesthetic perfection.

PDF

Bibliografia

Barańczak S., Hi-Fi, w: idem, Wiersze zebrane, Kraków 2007, s. 433–434.

Nicholls P., The Princeton Encyclopedia of Poetry &Poetics, Princeton–NJ 2012, s. 889–894.

Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.