Inne życie wiersza – twórczość Darka Foksa

Main Article Content

Anna Kałuża

Abstrakt

In the article “Inne życie wiersza – Darek Foks” focuses on the description of a postmodern poem as an object saturated with life, reified and anthropomorphized. The phenomenon of the recurrent reification, the inclusion in the context of cultural processes aimed at dematerialization of medium is shown on the example of the poetry by Darek Foks. What must be emphasised is the principle of a totemic thinking determining the process of reification in the poetry of this author.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Konfrontacje
Biogram autora

Anna Kałuża, Uniwersytet Śląski, Zakład Literatury Współczesnej

historyczka i krytyczka literatury. Pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej UŚ w Katowicach. Zajmuje się głownie polską poezją wspołczesną. Autorka książek: Wola odrożnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (2008), Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku (2010), Wielkie wygrane. Wspolne sprawy poezji, krytyki i estetyki (2011). Wspołredagowała między innymi Rodzinną Europę. Pięć minut poźniej (2011), Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie 1945–1989 (2011).

Bibliografia

 1. Bürger P., Awangardowe dzieło sztuki, w: idem, Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, Kraków 2006, s. 90.
 2. DeLillo D., Punkt Omega, przeł. M. Kłobukowski, Warszawa 2011.
 3. Didi-Huberman G., Strategie obrazów. Oko historii 1, przeł. J. Margański, Kraków 2011.
 4. Foks D., Kebab Meister, Kraków 2012.
 5. Foks D., Rozmowy z głuchym psem, Łódź 2013.
 6. Foks D., Sonet drogi, Legnica 2000.
 7. Foks D., Wiersze o fryzjerach, Lublin 1994.
 8. Górska-Olesińska M., Elektroniczne uwolnienie słowa. W środowisku poematów cyfrowych, w: Materia sztuki, red. M. Ostrowicki, Kraków 2010, s. 511–523.
 9. Lévi-Strauss C., Totemizm dzisiaj, przeł. A. Steinsberg, Warszawa 1998.
 10. Majewska E., Sztuka jako pozór? Cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury, Kraków 2013.
 11. Masłowski M., Agonia wszechświata na 120 stronach, w: Don DeLillo, red. M. Paryż, Warszawa 2012.
 12. Mitchell W.J.T., Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2013.
 13. Mulvey L., Psychoza Alfreda Hitchcocka, przeł. J. Majmurek, w: eadem, Do utraty wzroku. Wybór tekstów, red. K. Kuc, L. Thompson, Kraków–Warszawa 2010.
 14. Orska J., Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006, Kraków 2006.
 15. Rabalais K., Dancing to the Music of Time,„The Australian” 2010, 26 marca; dostęp online: http://www.theaustralian.com.au/arts/books/dancing- to-the-music-of-time/story-e6frg8nf-1225836068982 [dostęp: 15 września 2014].
 16. Rich A., Poetry and Commitment. An Essay, Londyn–Nowy Jork, 2007.
 17. Sztabiński G., Inne idee awangardy. Wspólnota, wolność, autorytet, Warszawa 2011.
 18. Turowski A.,Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910–1930, Warszawa 1990.