Inne życie wiersza – twórczość Darka Foksa
PDF

Słowa kluczowe

totemism
poem object
reification
materialization
dematerialization

Jak cytować

Kałuża, A. (2014). Inne życie wiersza – twórczość Darka Foksa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 293–306. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1180

Abstrakt

In the article “Inne życie wiersza – Darek Foks” focuses on the description of a postmodern poem as an object saturated with life, reified and anthropomorphized. The phenomenon of the recurrent reification, the inclusion in the context of cultural processes aimed at dematerialization of medium is shown on the example of the poetry by Darek Foks. What must be emphasised is the principle of a totemic thinking determining the process of reification in the poetry of this author.

PDF

Bibliografia

Bürger P., Awangardowe dzieło sztuki, w: idem, Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, Kraków 2006, s. 90.

DeLillo D., Punkt Omega, przeł. M. Kłobukowski, Warszawa 2011.

Didi-Huberman G., Strategie obrazów. Oko historii 1, przeł. J. Margański, Kraków 2011.

Foks D., Kebab Meister, Kraków 2012.

Foks D., Rozmowy z głuchym psem, Łódź 2013.

Foks D., Sonet drogi, Legnica 2000.

Foks D., Wiersze o fryzjerach, Lublin 1994.

Górska-Olesińska M., Elektroniczne uwolnienie słowa. W środowisku poematów cyfrowych, w: Materia sztuki, red. M. Ostrowicki, Kraków 2010, s. 511–523.

Lévi-Strauss C., Totemizm dzisiaj, przeł. A. Steinsberg, Warszawa 1998.

Majewska E., Sztuka jako pozór? Cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury, Kraków 2013.

Masłowski M., Agonia wszechświata na 120 stronach, w: Don DeLillo, red. M. Paryż, Warszawa 2012.

Mitchell W.J.T., Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

Mulvey L., Psychoza Alfreda Hitchcocka, przeł. J. Majmurek, w: eadem, Do utraty wzroku. Wybór tekstów, red. K. Kuc, L. Thompson, Kraków–Warszawa 2010.

Orska J., Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006, Kraków 2006.

Rabalais K., Dancing to the Music of Time,„The Australian” 2010, 26 marca; dostęp online: http://www.theaustralian.com.au/arts/books/dancing- to-the-music-of-time/story-e6frg8nf-1225836068982 [dostęp: 15 września 2014].

Rich A., Poetry and Commitment. An Essay, Londyn–Nowy Jork, 2007.

Sztabiński G., Inne idee awangardy. Wspólnota, wolność, autorytet, Warszawa 2011.

Turowski A.,Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910–1930, Warszawa 1990.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.