Zagadka Beroesa
PDF

Słowa kluczowe

Bolesław Prus
historical novel
positivism
spiritualism
ancient Egypt

Jak cytować

Bourkane, M. (2018). Zagadka Beroesa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), 321–332. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.13

Abstrakt

The sketch concerns spiritualism and mediumship in the novel Faraon by Bolesław Prus. Object of analysis is especially Beroes, Chaldean magician and sage, who is one of the characters appearing in presented world. The main question in the aricle is, why Prus, positivist writer, decided to introduce to his novel such uncanny hero and such untypical problems.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.13
PDF

Bibliografia

Bobrowska Barbara (2004), Paryż, Warszawa, Kraków przyszłości (Verne, Prus i Bałucki jako fantaści-futurolodzy), w: tejże, Małe narracje Prusa, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, s. 207-232.

Fita Stanisław (2008), „Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa, w: tegoż, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 5-69.

Górska-Szkop Beata (2013), Od archeologii wiedzy do futurologii informacji. „Faraon” Bolesława Prusa i „Wiedza tajemna w Egipcie” Juliana Ochorowicza, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” VI (XLVIII), s. 149-162.

Jodełka Tomasz (1962), Bolesław Prus w sieci spirytyzmu, „Twórczość”, nr 9, s. 102-113.

Markiewicz Henryk (1967), Literatura okresu pozytywizmu w perspektywie polskiej i światowej, w: tegoż, Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie, PIW, Warszawa, s. 68-84.

Matuszewski Ignacy (1904), Fantastyczność u Prusa, w: tegoż, Twórczość i twórcy. Studia i szkice estetyczno-literackie, Gebethner i Wolff, Warszawa, s. 141-149.

Pieścikowski Edward (1998), Bolesław Prus, Rebis, Poznań.

Prus Bolesław (1989), Faraon, PIW, Warszawa.

Szweykowski Zygmunt (1972), Twórczość Bolesława Prusa, PIW, Warszawa.

Tokarzówna Krystyna, Fita Stanisław (1969), Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości, pod red. Z. Szweykowskiego, PIW, Warszawa.

Tomkowski Jan (1993), Mój pozytywizm, IBL, Warszawa.

Zalewski Cezary (2011), Ozyrys i Set. Mitologiczne matryce w „Faraonie” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki”, z. 3, s. 5-32.