Nr 31 (2017): Literatura wobec nauki: epoka staropolska
Literatura wobec nauki: epoka staropolska

Od redakcji

Grzegorz Raubo
7-19
Wstęp
PDF

Literatura wobec nauki: epoka staropolska

Anna Cetera-Włodarczyk, Jarosław Włodarczyk
23-46
„Niech się połączą niebiosa i ziemia…”: w poszukiwaniu (nowej) astronomii w Antoniuszu i Kleopatrze Williama Shakespeare’a
https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.1
PDF
Tadeusz Sierotowicz
47-70
Schyłek metafory. Rzecz o księdze Natury
https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.2
PDF
Joanna Partyka
71-87
Curiositas i kobiety
https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.3
PDF
Agnieszka Raubo
89-128
Astrologiczne i humoralne uwarunkowania wyglądu ciała ludzkiego. Johannesa ab Indagine Introductiones apotelesmaticae in Chyromantiam, Physiognomiam, Astrologiam Naturalem complexiones hominum naturas planetarum (1522) na tle kultury umysłowej renesansu
https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.4
PDF
Justyna Dąbkowska-Kujko
129-146
Lingua Erazma z Rotterdamu między fizjologią, filozofią i filologią
https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.5
PDF
Monika Miazek-Męczyńska
147-166
Nauka w służbie wiary, czyli ile można zdziałać ad maiorem Dei gloriam. O wydanych i niewydanych pracach naukowych Michała Boyma SI
https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.6
PDF
Anna Kołos
167-190
Batalia „szklanej rury”. Współzawodnictwo „starego” i „nowego” w debacie wokół doświadczeń z próżnią z 1647 roku
https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.7
PDF
Maciej Jasiński
191-212
Stanisław Lubieniecki (1623-1675) jako uczestnik res publica litteraria
https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.8
PDF
Grzegorz Raubo
213-251
„Perspektywy gwiazdarskie”. Lunety w literaturze i piśmiennictwie naukowym polskiego baroku
https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.9
PDF
Bogdan Lisiak
253-268
Problematyka filozoficzna w dorobku pisarskim Wojciecha Tylkowskiego SJ
https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.10
PDF
Jerzy Kroczak
269-292
Nauka o kamieniach i jej źródła w cyklu kazań Nuptiae Agni Antoniego Węgrzynowicza
https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.11
PDF