Pressto.

Nagłowek strony

Nr 31 (2017)

Literatura wobec nauki: epoka staropolska

Spis treści

Od redakcji

Wstęp PDF
Grzegorz Raubo 7-19

Literatura wobec nauki: epoka staropolska

„Niech się połączą niebiosa i ziemia…”: w poszukiwaniu (nowej) astronomii w Antoniuszu i Kleopatrze Williama Shakespeare’a PDF
Anna Cetera-Włodarczyk, Jarosław Włodarczyk 23-46
Schyłek metafory. Rzecz o księdze Natury PDF
Tadeusz Sierotowicz 47-70
Curiositas i kobiety PDF
Joanna Partyka 71-87
Astrologiczne i humoralne uwarunkowania wyglądu ciała ludzkiego. Johannesa ab Indagine Introductiones apotelesmaticae in Chyromantiam, Physiognomiam, Astrologiam Naturalem complexiones hominum naturas planetarum (1522) na tle kultury umysłowej renesansu PDF
Agnieszka Raubo 89-128
Lingua Erazma z Rotterdamu między fizjologią, filozofią i filologią PDF
Justyna Dąbkowska-Kujko 129-146
Nauka w służbie wiary, czyli ile można zdziałać ad maiorem Dei gloriam. O wydanych i niewydanych pracach naukowych Michała Boyma SI PDF
Monika Miazek-Męczyńska 147-166
Batalia „szklanej rury”. Współzawodnictwo „starego” i „nowego” w debacie wokół doświadczeń z próżnią z 1647 roku PDF
Anna Kołos 167-190
Stanisław Lubieniecki (1623-1675) jako uczestnik res publica litteraria PDF
Maciej Jasiński 191-212
„Perspektywy gwiazdarskie”. Lunety w literaturze i piśmiennictwie naukowym polskiego baroku PDF
Grzegorz Raubo 213-251
Problematyka filozoficzna w dorobku pisarskim Wojciecha Tylkowskiego SJ PDF
Bogdan Lisiak 253-268
Nauka o kamieniach i jej źródła w cyklu kazań Nuptiae Agni Antoniego Węgrzynowicza PDF
Jerzy Kroczak 269-292

Odkrycia

Jak zostać dworzaninem Maryi…, czyli Samuela Brzeżewskiego Zaciąg dworzanów na kurię Najświętszej Królowej nieba i ziemi na kazaniu w dzień Jej narodzenia PDF
Dariusz Dybek 295-318

Konfrontacje

Zagadka Beroesa PDF
Mateusz Bourkane 321-332

Lektury

Jak nas widzą… Panorama z Kołem Polonistów (w tle) PDF
Marcin Telicki 335-350


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo