Jak nas widzą… Panorama z Kołem Polonistów (w tle)
PDF

Słowa kluczowe

Poznan
Adam Mickiewicz University
Polish Language and Literature Student’s Associaition
literary theory and criticism
Konstanty Troczyński
Adela Kobelska
geopoetics

Jak cytować

Telicki, M. (2018). Jak nas widzą… Panorama z Kołem Polonistów (w tle). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), 335–350. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.14

Abstrakt

The article is an attempt at a critical review of Adela Kobelska’s study Miasto. Uniwersytet. Literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania członk.w Koła Polonist.w  [The City. The University. The Literary Studies. Poznań in 20. and 30. of XX Century as a Space for Activities of Polish Language and Literature Student’s Associaition]. Questions asked for the author and polemics against some thesis of her discourse are centered around both historical and methodological problems (the last one may be named geopoetics of intelectual movements). The article is also an attempt to confront the inside and outside view of Polish Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.14
PDF

Bibliografia

Benicewicz-Miazga Anna, Klauziński Ernest, Góra-Klauzińska Anna (2011), Cyfrowa fotografia panoramiczna, Helion, Gliwice.

Borowczyk Jerzy, Marzec Lucyna, Kopeć Zbigniew (red.), Poznań pisarek i pisarzy, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2016.

Domańska Ewa (2005), Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Kobelska Adela (2016), Miasto. Uniwersytet. Literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania członków Koła Polonistów, Wydawnictwo Uniwersytetu

Warszawskiego, Warszawa.

Maciejewski Jarosław (1992), Dzieje poznańskiej polonistyki uniwersyteckiej 1842-1988, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Maciejewski Jarosław (1979), Losy wojenne i odbudowa polonistyki literackiej. Lata 1939-1950, „Pamiętnik Literacki”, nr 2.

Panek Sylwia (2016), „Teoria poetyki” Konstantego Troczyńskiego, „Forum Poetyki” [online], Poznań [dostęp: 15 marca 2017]

http://fp.amu.edu.pl/teoria-poetyki-konstantego-troczynskiego.

Ratajczak Józef (1995), Zapiski z Poznaniem w tle, „Kronika Miasta Poznania”, nr 4.

Wade G. (2016), Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat, Karakter, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.