Stanisław Lubieniecki (1623-1675) jako uczestnik res publica litteraria
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Lubieniecki (1623-1675)
the Republic of Letters (Res Publica Literaria)
comets
the Andromeda Galaxy
Henry Oldenburg (circa 1618-1677)
scientific correspondence

Jak cytować

Jasiński, M. (2018). Stanisław Lubieniecki (1623-1675) jako uczestnik res publica litteraria. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), 191–212. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.8

Abstrakt

Stanisław Lubieniecki (1623-1675), best known for his work as a historian and theologian of the Polish Brethren, published also the Theatrum cometicum (Amstelodami 1666-1668) devoted to cometary studies. The first volume of that book contains the author’s astronomical correspondence with dozens of more or less renowned scholars of various fields of knowledge. By initiating scientific correspondence, Lubieniecki attempted to act as an intermediary in conveying information in 17th century Res Publica Litteraria. The article explains this activity on the basis of several examples: the issue behind the total number of comets in 1664 and 1665, the phenomenon in the Andromeda Galaxy and Lubieniecki’s correspondence with Henry Oldenburg. It shows how a layman in the world of science seeks to find a place for himself in the republic of scholars.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.8
PDF

Bibliografia

Barker Peter, Goldstein Bernard R. (1988), The Role of Comets in the Copernican Revolution, „Studies in History and Philosophy of Science”, t. 19, nr 3, s. 299-319.

Boas Hall Marie (1965), Oldenburg and the Art of Scientific Communication, „The British Journal for the History of Science”, t. 2, nr 4, s. 277-290.

Burke Peter (1999), Erasmus and the republic of letters, „European Review”, t. 7, nr 1, s. 8-15.

Burke Peter (2000), A Social History of Knowledge. From Gutenberg to Diderot, Polity Press, Cambridge [Wielka Brytania].

Dobrzycki Jerzy, Włodarczyk Jarosław (2002), Historia naturalna gwiazdozbiorów, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Fumaroli Marc (1988), La république des lettres, „Diogène”, nr 143, s. 131-150.

Huygens Christiaan (1893), OEuvres complètes de Christiaan Huygens. Tome cinquième, correspondance 1664-1665, Société Hollandaise des Sciences, La Haye.

Huygens Christiaan (1895) OEuvres complètes de Christiaan Huygens. Tome sixième, correspondance 1666-1669, Société Hollandaise des Sciences, La Haye.

Kowalik Janina (1981/2), Stanisław Lubieniecki: företrädare för socinianerna och svensk korrespondent, „Karolinska förbundets årsbok”, r. 1981/2, s. 148-173.

Kowalik Janina (2003), Szwedzka korespondencja Stanisława Lubienieckiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 47, s. 177-190.

Kronk Gary W. (1999), Cometography. A Catalog of Comets. Volume 1: Ancient – 1999, Cambridge University Press, Cambridge [Wielka Brytania].

Lubieniecki Stanisław (1666), Theatri Cometici pars posterior, apud Franciscum Cuyperum, Amstelodami.

Lubieniecki Stanisław (1668) (1), Theatri Cometici pars prior, apud Franciscum Cuyperum, Amstelodami.

Lubieniecki Stanisław (1668) (2), Theatri Cometici exitus, apud Franciscum Cuyperum, Amstelodami.

Matuszewski Adam (2012), Republica litteraria - siedemnastowieczna idea i próby jej realizacji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 57, nr 2, s. 131-142.

Oldenburg Henry (1966), The Correspondence of Henry Oldenburg. Vol. III, 1666-1667, wyd. i przekł. Alfred Rupert Hall, Marie Boas Hall, University of Wisconsin Press, Madison [Stany Zjednoczone].

Pomian Krzysztof (1974), De la lettre au périodique : la circulation des informations dans les milieux des historiens au XVIIIe siècle, „Organon”, t. 10, s. 25-43.

Przypkowski Tadeusz (1959), Zainteresowania matematycznoastronomiczne Braci Polskich, w: Studia nad arianizmem, red. Ludwik Chmaj, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 391-424.

Rossi Paolo (2001), The Birth of Modern Science, przeł. Cynthia De Nardi Ipsen, Blackwell Publishing, Oxford [Wielka Brytania].

Schultz David (2012), The Andromeda Galaxy and the Rise of Modern Astronomy, Springer, New York [Stany Zjednoczone].

Rochot Bernard (1966), Le p. Mersenne et les relations intellectuelles dans l’Europe du XVIIe siècle, „Cahiers d’Histoire Mondiale”, t. 10, nr 1, s. 55-73.

Tazbir Janusz (1961), Stanisław Lubieniecki. Przywódca ariańskiej emigracji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.

Tazbir Janusz (2003), Stando lubentius moriar. Biografia Stanisława Lubienieckiego, Iskry, Warszawa.

Yeomans Donald K. (1999), Komety. Od starożytności do współczesności, w mitach, legendach i nauce, przeł. Andrzej S. Pilski, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.