Pamięć Włoch Wojciecha Karpińskiego w perspektywie teorii neuroestetycznej Semira Zekiego
PDF

Słowa kluczowe

neuroaesthetic theory
Semir Zeki
works of art
emotions
beauty

Jak cytować

Trygar, B. (2019). Pamięć Włoch Wojciecha Karpińskiego w perspektywie teorii neuroestetycznej Semira Zekiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (34), 107–120. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.5

Abstrakt

The aim of this article is to analyse Memory of Italy by Wojchech Karpinski in the in the prospect of the neuroaesthetic Semira Zeki theory. A works of art is an appropriately fabricated stimulus which is aimed at reprimanding the recipient. Evoking emotions at the spectator defined is included in nature of the works of art. The travel to Italy lets the hero experience the beauty, to find out the truth about world and about oneself, as well as to commune with the transcendental dimension.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.5
PDF

Bibliografia

Białostocki Jan (1966), Sztuka i myśl humanistyczna. Studia z dziejów i myśli o sztuce, PIW, Warszawa.

Bieńkowska Ewa (2009), Michał Anioł – nieszczęśliwy Rzymianin, Sic!, Warszawa.

Bull George (2002), Michał Anioł, przeł. Jan Paygert, PIW, Warszawa.

Chastel Andre (1978), Sztuka włoska, t. 2, przeł. Eligia Bąkowska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.

Condivi Ascanio (1960), Żywot Michała Anioła, przeł. Władysław Jabłonowski, PIW, Warszawa.

Duch Wodzisław (2003), Neurokognitywna teoria świadomości, w: Subiektywność a świadomość, red. Wioletta Dziarnowska, Andrzej Klawiter, Zysk i S-ka, Poznań, s. 133-154.

Karpiński Wojciech (2002), Pamięć Włoch, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Kawabata Hideaki, Zeki Semir (2004), Neural Correlates of Beauty, „J Neurophysiol”, nr 91, s. 1699-1705.

Kosslyn Stephen (2005), Mental Images and the Brain, „Cognitive Neuropsychology”, nr 22, s. 333-346.

Ligocki Alfred (1973), Sztuka renesansu, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Merleau-Ponty Maurice (1945), Phénoménologie de la perception, Librairie Gallimard, Paris [Francja], s. 160-161.

Muratow Paweł (1988), Obrazy Włoch, t. 1, przeł. Paweł Hertz, PIW, Warszawa.

Paivio Allan (1991), Images in Mind: The Evolution of a Theory, Harvester Wheatsheaf, New York [USA].

Przybysz Piotr (2006), O uchwytywaniu piękna. Rola deformacji estetycznych w tworzeniu i percepcji dzieła sztuki w ujęciu neuroestetyki, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu”, nr 2, s. 365-385.

Przybysz Piotr, Markiewicz Piotr (2006), Artysta jako nieświadomy neurobiolog, „Wiedza i Życie”, nr 2, s. 18-21.

Ramachandran Vilayanur Subramanian (2003), The Emerhing Mind, Profile Books, London [Wielka Brytania].

Ramachandran Vilayanur Subramanian, Hirstein William (1999), The Science of Art. A Neurological Theory of Aesthetic Experience, „Journal of Consciousness Studies”, nr 6-7, s. 15-51.

Tatarkiewicz Władysław (1967), Historia estetyki. Estetyka nowożytna, t. 3, Ossolineum, Wrocław.

Wallis Mieczysław (1975), Późna twórczość wielkich artystów, PIW, Warszawa.

Zeki Semir (1999), Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain, Oxford University Press, Oxford [Wielka Brytania].

Zeki Semir (2009), Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, przeł. Anna Binder, Marek Binder, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.