Struktura semantyczna słów nazywających uczucia

Main Article Content

Anna Wierzbicka

Abstrakt

Based on the analysis of Leo Tolstoy’s novel Anna Karenina, the article deals with semantic structure of words for emotions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wierzbicka, A. (2019). Struktura semantyczna słów nazywających uczucia. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (34), 275-289. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.14
Dział
Transfer
Biogram autora

Anna Wierzbicka

polska językoznawczyni, profesor Australian National University, członkini Australian Academy of Humanities, Australian Academy of Social Science, Rosyjskiej Akademii Nauki i Polskiej Akademii Umiejętności. Jej badania skupiają się na zagadnieniach z dziedziny semantyki lingwistycznej, językoznawstwa międzykulturowego i pragmalingwistyki. Stworzyła naturalny metajęzyk semantyczny jako uniwersalne narzędzie do badań znaczeń leksemów ukształtowanych wskutek oddziaływania partykularnych paradygmatów kulturowych.

Bibliografia

  1. Iordanskaya L. N. (1970), Popytka leksikografičeskogo tolkovanija gruppy russkich slov so značenem čustva, „Mašinnyj Perevod i Prokladnaja Lingvistika”, nr 13.
  2. Tołstoj Lew (1988), Anna Karenina, przeł. Kazimiera Iłłakowiczówna, t. 1-2, PIW, Warszawa.
  3. Wierzbicka Anna (1973), The semantic structure of words for emotions, w: Slavicpoetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky, red. Roman Jakobson, Cornelis Hendrik van Schooneveld, Dean Worth, Mouton, Haga [Holandia], s. 499-505.