Art-biografie Andrzeja Wróblewskiego
pdf

Słowa kluczowe

biography
biographical
writing
art-biography
Andrzej Wróblewski
painting
poetry
representation
imaginary

Jak cytować

Nowicka, D. . (2019). Art-biografie Andrzeja Wróblewskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 55–78. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.4

Abstrakt

The essay concerns the ways of reading and understanding the biographies of Andrzej Wróblewski, one of the prominent representatives of modernist and post-war painters. One special case is the art-biography project
showing the need to reinterpret the author’s current biographical facts. The reading of texts by Jan Michalski, Magdalena Ziółkowska, Wojciech Grzybała and Andy Rottenberg shows this mechanism – expanding the
constellations of Andrzej Wróblewski.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.4
pdf

Bibliografia

Barnes Julian (2017), Zgiełk czasu, przeł. Dominika Lewandowska-Rodak, Świat Książki, Warszawa.

Benton Michael (2010), Biografia teraz i kiedyś, przeł. Anna Pekaniec, „Dekada Literacka”, nr 4-5, s. 14.

Borucki Andrzej (1987), Własna wojna Andrzeja Wróblewskiego 1927-1957, „Akcent”, nr 1, s. 134.

Całek Anita (2013), Biografia naukowa. Od koncepcji do narracji: interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Czermińska Małgorzata (1987), Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego pisarze, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.

Czermińska Małgorzata (2000), Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyzwanie, wyznanie, Universitas, Kraków.

Gołubiew Zofia, red. (1998), Andrzej Wróblewski, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa.

Herbert Zbigniew (2008), Obsesja, widoczki, szukanie, w: tegoż, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone, Biblioteka Więzi, Warszawa, s. 244-245.

(k) (1957), A. Wróblewski zmarł śmiercią naturalną, „Echo Krakowa”, 3 kwietnia, s. 2.

Kaźmierska Kaja, Czapliński Przemysław, Julkowska Violetta (2014), Biografia [hasło], w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, Scholar, Warszawa, s. 61-66.

Łukasiewicz Jacek (2016), Kąt widzenia. Notatki literackie, Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, Wrocław.

Michalski Jan, red. (1993), Andrzej Wróblewski nieznany, teksty: Jan Michalski, Jarosław Modzelewski, Marek Sobczyk, Marta Tarabuła, Galeria Zderzak, Kraków.

Michalski Jan, red. (2009), Chłopiec na żółtym tle. Teksty o Andrzeju Wróblewskim, Galeria Zderzak, Kraków.

Nasiłowska Anna (2009), Biografie: zwrot biograficzny, [online], [dostęp: 24 września 2018], www.dwutygodnik.com, nr 16/2009.

Nowicka Daria (2016), Błękitne, wewnętrzne […] są w wołaniu. Im-pasywne obrazy w poezji Juliana Kornhausera [Od Wróblewskiego: Niebo nad górami], w: Rzeczy do nazwania. Wokół Kornhausera, red. Adrian Gleń, Jakub Kornhauser, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań, s. 470-482.

Nowicka Daria (2017), Zasypia ryba. Autobiograficzne i zwierzęce niepokojenia w malarstwie Andrzeja Wróblewskiego, „Narracje o Zagładzie”, nr 3, s. 217-232.

Nowicka Daria (2018), Artysta i mit. Wokół „Treści uczuciowej rewolucji” Andrzeja Wróblewskiego, „Porównania”, nr 2 (23), s. 259-278.

Nowicka Daria (2019), Słyszę was głosy zabitych – Andrzeja Wróblewskiego przypis do Louisa Aragona, „Narracje o Zagładzie” [w druku].

Podgórski Zbigniew (1957), Zagadkowa śmierć plastyka w Tatrach, „Dziennik Polski”, 3 kwietnia, s. 1.

Rottenberg Anda (2018a), Berlińska depresja. Dziennik wrzesień 2015 –lipiec 2016, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Rottenberg Anda, red. (2018b), Perspektywa wieku dojrzewania: Szapocznikow – Wróblewski – Wajda, Muzeum Śląskie, Katowice.

Skrzyniarz Ryszard, Krzewska Elżbieta, Kuryluk Edmund, red. (2014), Biografia w literaturze i sztuce, Episteme, Lublin.

Ubertowska Aleksandra (2014), Holokaust. Auto(tanato)grafie, IBL PAN, Warszawa.

Venclova Tomas (2013), Wilno. Przewodnik biograficzny, przeł. Beata Piasecka, PIW, Warszawa.

Wojciechowski Aleksander, oprac. (1979), Andrzej Wróblewski, Arkady, Warszawa.

Ziółkowska Magdalena, Grzybała Wojciech, red. (2014), Unikanie stanów pośrednich, Fundacja Andrzeja Wróblewskiego, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.