Utrata cienia – fragmenty „włoskiej biografii” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
pdf

Słowa kluczowe

Gustaw Herling-Grudziński
Italian biography
Adelbert von Chamisso
shadow

Jak cytować

Śniedziewska, M. . (2019). Utrata cienia – fragmenty „włoskiej biografii” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 193–216. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.9

Abstrakt

In Journal Written at Night Gustaw Herling analyzes the Peter Schlemihl’s Miraculous Story by Adelbert von Chamisso. The Polish writer (as an émigré) is extremely sensitive to the fate of artists forced to live away from their birthplace and, unlike Thomas Mann, proposes an interpretation according to which the loss of a shadow means the lack of homeland. Herling understands breaking away from his homeland as a kind of physical handicap: an existence without native land. However, if the roots can be found in another soil, it is impossible to regain the shadow. Herling introduces the distinction between hard existence and indeterminacy of feelings of a man eradicated, combining the alienation experienced in Naples with an intangible, but also irreversible loss of a shadow.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.9
pdf

Bibliografia

Bolecki Włodzimierz (1991), Kronikarz i obserwator (widzenia nad Zatoką Neapolitańską), w: tegoż, Ciemny staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Plejada, Warszawa.

Chamisso Adelbert von (1975), Przedziwna historia Piotra Schlemihla, przeł. Witold Wirpsza, w: Niemiecka nowela romantyczna, wybór, wstęp i komentarz Gerard Koziołek, Ossolineum, Wrocław.

Conrad Joseph (1972), Amy Foster, przeł. Aniela Zagórska, w: tegoż, Tajfun i inne opowiadania, przeł. Halina Carroll-Najder, Aniela Zagórska, PIW, Warszawa.

Genepp Arnold van (2006), Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. Beata Biały, wstęp Joanna Tokarska-Bakir, PIW, Warszawa.

Herbert Zbigniew (1995), Elegia na odejście pióra atramentu lampy, w: tegoż, Elegia na odejście, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Herling-Grudziński Gustaw (1995a), Dziennik pisany nocą 1971-1972, Czytelnik, Warszawa.

Herling-Grudziński Gustaw (1995b), Dziennik pisany nocą 1973-1979, Czytelnik, Warszawa.

Herling-Grudziński Gustaw (1996a), Dziennik pisany nocą 1980-1983, Czytelnik, Warszawa.

Herling-Grudziński Gustaw (1996b), Dziennik pisany nocą 1984-1988, Czytelnik, Warszawa.

Herling-Grudziński Gustaw (2016a), Książę Niezłomny, w: tegoż, Dzieła zebrane, red. Włodzimierz Bolecki, t. 5: Opowiadania wszystkie, cz. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Herling-Grudziński Gustaw (2016b), Wieża, w: tegoż, Dzieła zebrane, red. Włodzimierz Bolecki, t. 5: Opowiadania wszystkie, cz. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Herling-Grudziński Gustaw, Bolecki Włodzimierz (1997), Rozmowy w Dragonei, Szpak, Warszawa.

Kudelski Zdzisław (1998), Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość –recepcja – biografia, TN KUL, Lublin.

Mann Thomas (1989), Chamisso, przeł. Lavinia Mazzucchetti [przekład z języka włoskiego – Magdalena Śniedziewska], w: Adelbert von Chamisso, Storia meravigliosa di Peter Schlemihl, przekład red. Gisele Jaager-Grassi, wstęp Thomas Mann, Studia Tesi, Pordenone [Włochy].

Miłosz Czesław (1985), Wiara, w: tenże, Wiersze, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław.

Stoichita Victor I. (2001), Krótka historia cienia, przeł. Piotr Nowakowski, Universitas, Kraków.

Śniedziewska Magdalena (2019), „Osobiste sprawy i tematy”. Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej, IBL PAN, Warszawa.

Tomaszewski Feliks (2006), Drogi i „stacje wygnania”. Podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.