Montaigne, czyli o wielkości małych słów
PDF

Słowa kluczowe

Montaigne
rhetoric
amplification
elocution
figuration
tropes
figures

Jak cytować

Ryczek, W. . (2019). Montaigne, czyli o wielkości małych słów. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 442–454. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.21

Abstrakt

The main aim of this paper is to propose a new Polish translation one of the well-known Michel de Montaigne’s essays, De la vanité des paroles (On the Vanity of Words, I 51). For the humanist, rhetoric delimited only to elocution responsible for linguistic adornments becomes the subject for critical investigation. In a short introduction to the essay, the author takes into consideration the rhetoric of Montaigne’s discourse on ‘the vanity of words’ with a particular attention to two rhetorical forms: amplification and figuration. Raising questions about lack of temperance in amplifying and adorning words with tropes and figures, the humanist attempted to revalorize linguistic and stylistic simplicity. Therefore, to find the proper words for various things, emotions and experiences are the central concern of an essay, a new literary genre invented by Montaigne.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.21
PDF

Bibliografia

Aretino Pietro (1958), Żywoty kurtyzan, przeł. Edward Boyé, PIW, Warszawa.

Barthes Roland (1970), L’ancienne rhétorique: aide-mémoire, „Communications”, vol. 16, s. 172-223.

Blumenberg Hans (1997), Rzeczywistości, w których żyjemy, przeł. Wanda Lipnik, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Butor Michel (1968), Essais sur les “Essais”, Gallimard, Paris [Francja].

Cyceron Marek Tulliusz (1997), Leliusz o przyjaźni, przeł. Franciszek Habura, Kraków.

Cyceron Marek Tulliusz (2010), O mówcy, przeł. i oprac. Bartosz Awianowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.

Dotoli Giovanni (2007), La voix de Montaigne. Langue, Corps et Paroles dans les “Essais”, Éditions Lanore, Paris [Francja].

Foucault Michel (2001), Fearless speech, red. Joseph Pearson, Semiotext(e), Los Angeles [USA].

Foucault Michel (2002), Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970, przeł. Michał Kozłowski, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Herberay Nicolas de (1540), Le premier livre de l’Amadis de Gaule, Paryż [Francja].

Juwenalis (1996), Satires. Book I, wyd. Susanna Morton Braund, Cambridge University Press, Cambridge [USA].

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.