„Potworna zdrada”. O źródłach kontrowersyjności adaptacji Doliny Issy
PDF

Słowa kluczowe

Tadeusz Konwicki
Czesław Miłosz
Tadeusz Różewicz
film adaptation
nihilism
guilt
Vilna

Jak cytować

Kaniecki, P. (2012). „Potworna zdrada”. O źródłach kontrowersyjności adaptacji Doliny Issy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 119–133. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.7

Abstrakt

The author attempts to identify the origins of the famous argument between Miłosz and Konwicki about the film adaptation of Dolina Issy. Konwicki created a film which, although it is an adaptation of the novel, clearly belongs to his own creative output, focused on axiological uncertainty after The Second World War. Konwicki’s work is a record of a quest for enduring points of reference, a quest conducted with realisation that such points cannot be found by a person who feels lost in the modern world. Such a world-view was not acceptable for Miłosz, and it is difficult to expect that the poet would accept an adaptation of his novel created from such a point of view.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.7
PDF

Bibliografia

Bereś S., Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim [1986], Kraków 2003.

Bereza H., Zstąpienie na ziemię, „Twórczość” 1968, nr 3–4.

Januszkiewicz M., Różewicz – nihilista, „Teksty Drugie” 2007, nr 3.

Kaniecki P., Eseizacja prozy – eseizacja kina Tadeusza Konwickiego, w: Esej – sztuka – nauka, red. D. Lisak-Gębala, A. Małczyńska, Wrocław 2011.

Kaniecki P., Konwicki oglądany, odczytywany, niedoczytany, „Studia Filmoznawcze” 2008, nr 29.

Kaniecki P., Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, Poznań 2008.

Kaniecki P., Noc dożynek. Problematyka śmierci we „Wniebowstąpieniu”, „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1: Konwicki.

Kiślak E., Prawda Miłosza, prawda Konwickiego, „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1: Konwicki.

Konwicki T., Kalendarz i klepsydra [1976], Warszawa 2010.

Konwicki T., Nic albo nic. Kronika wypadków miłosnych, Warszawa 2010.

Konwicki T., Pamflet na siebie [1995], Warszawa 2010.

Konwicki T., Wschody i zachody księżyca [1982], Warszawa 2010.

Konwicki T., „Żagary”, w: Nowy Świat i okolice [1986], Warszawa 2010.

Lubelski T., Krewniacy z Litwy. Narodziny adaptacji z ducha wspólnoty, „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 59.

Lubelski T., Siedem powodów niezbędności, „Kino” 2001, nr 6.

Miłosz C., Dolina Issy [1955], Kraków 1999.

Miłosz C., Inne abecadło, Kraków 1998.

Miłosz C., Rozmowy polskie 1979–1998, Kraków 2006.

Miłosz C., Jeleński K.A., Korespondencja, red. B. Toruńczyk, kwerenda, przepisanie listów z oryginałów H. Citko, skolacjonowanie listów, oprac. i przyp. R. Romaniuk, Warszawa 2011.

Szymańska J., Jestem po prostu pierwszym widzem, „Ekran” 1981, nr 47.

Walc J., Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata [1975], Warszawa 2010.

Wat A., Korespondencja, cz. 2, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 2005.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.