Czesław Miłosz i Walt Whitman: przekład jako prawdziwa obecność
PDF

Słowa kluczowe

Czesław Miłosz
Walt Whitman
modernism
postmodernism

Jak cytować

Van Nieukerken, A. (2012). Czesław Miłosz i Walt Whitman: przekład jako prawdziwa obecność. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 217–231. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.14

Abstrakt

Miłosz’s later poetry attempts to overcome the (post)modernist gap between the author as a textual effect and the subject of autobiography. An important stage on this road was his poetry book (in fact, a long poem in its own right) Nieobjęta ziemia [Unattainable Earth]. Its form is clearly dialogical. The collection mixes authorial poems with vari­ous examples of “heteroglossia”. Particularly striking is the prominent presence of Walt Whitman’s poetry. Whitmanian poetics assume that fully experiencing reality presupposes the existence of a community. The task of poetry consists in conceiving artistic structures that, when they are “concretized”, allow the reader to participate in such a community. Nieobjęta ziemia tries to come to terms with the Whitmanian challenge. The poetical subject in this somewhat modified example of the modern “sylva rerum” experiences its link with the “other” by an individual reception of artifacts that point to the communal essence of humanity. Nieobjęta ziemia , realizing community in the field of poetics “performatively”, incorporates these artifacts into the text. Particularly important seems to be the role played by poems translated by Miłosz himself (they are explicitly labeled as translations), and that represent the human condition called by Whitman “en masse”.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.14
PDF

Bibliografia

Eliot T.S., Collected Poems 1909–1962, London 1974.

Miłosz C., Iskry spod koła, w: Wiersze, t. 4, Kraków 2004.

Miłosz C., Mowa wiązana, Warszawa 1986.

Miłosz C., Nieobjęta ziemia, w: Wiersze, t. 4, Kraków 2004.

Miłosz C., Nieobjęta ziemia. Świadomość, w: Wiersze, t. 4, Kraków 2004.

Miłosz C., Od Autora, w: Wiersze, t. 4, Kraków 2004.

Miłosz C., Ogród nauk, Lublin 1991.

Miłosz C., Osobny zeszyt, w: Wiersze, t. 3, Kraków 2003.

Miłosz C., Osobny zeszyt (1977–1979), w: Wiersze, t. 3, Kraków 2003.

Miłosz C., Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku, Warszawa 1987.

Miłosz C., Traktat poetycki, w: Wiersze, t. 2, Kraków 2003.

Miłosz C., Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 1989.

Miłosz C., Wiersze, t. 3, Kraków 2003.

Miłosz C., Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków 1994.

Miłosz C., Zaklęcie, w: Wiersze, t. 3, Kraków 2003.

Miłosz C., Życie na wyspach, Kraków 1997.

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001.

Skwara M., The Poet of Great Reality – Czeslaw Milosz’s Readings of Walt Whitman, „Walt Whitman Quarterly Review” 2008, t. 26, nr 1.

Steiner G., Real Presences, London 1989.

Szymborska W., Ludzie na moście, w: Wiersze wybrane, Kraków 2002.

Whitman W., One’s-Self Sing, w: The Complete Poems, Harmondsworth 1986.

Whitman W., Passage to India, w: The Complete Poems, Harmondsworth 1986.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.