„odtwarzając z ognia / ciebie, mój tekst”. Dwa wiersze Stanisława Barańczaka – o stwarzaniu i czytaniu drogich drugich

Main Article Content

Krzysztof Biedrzycki

Abstrakt

The article is a comparative analysis of two poems by Stanisław Barańczak: Bez poprawek [Without Corrections] from his debut collection Facial Corrections (Korekta twarzy) and She Cried That Night, but Not for Him to Hear (Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził) from his last collection Surgical Precision (Chirurgiczna precyzja). The subject of both these poems is love. In the first one, the erotic poem takes a surprising turn when the punchline reveals the object of feelings to be a text. It opens the reading proposed in the title, according to which the love described by Barańczak is turned into a text, a story, an emotional relationship between two people mediated by language, mutual interpretation and, as a final consequence, by poetry. The article discusses whether transferring feelings into a text is a necessary consequence of the textual nature of one’s presence in the world, whether it results in this tragic alienation of even the closest people or – quite the contrary – whether it allows one to break through the individuality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biedrzycki, K. (2019). „odtwarzając z ognia / ciebie, mój tekst”. Dwa wiersze Stanisława Barańczaka – o stwarzaniu i czytaniu drogich drugich. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 15-29. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.2
Dział
Barańczak: korekta wizerunku
Biogram autora

Krzysztof Biedrzycki, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Krytyki Współczesnej, profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Krytyk literacki i filmowy. Zajmuje się głównie współczesną poezją polską, jakkolwiek jego zainteresowania są szersze i obejmują teorię oraz praktykę interpretacyjną literatury i filmu różnych epok. Autor książek: Świat poezji Stanisława Barańczaka (1995), Małgorzata Musierowicz i Borejkowie (1999), Wariacje metafizyczne (2007), Poezja i pamięć (2008), oraz współautor dwóch serii podręczników do języka polskiego dla liceum. Jest badaczem edukacji, teoretykiem procesu dydaktycznego i twórcą narzędzi dydaktycznych do nauczania języka polskiego w szkole. Wykładałna uczelniach zagranicznych, m.in.: visiting professor na uniwersytetach amerykańskich: University of Rochester (1996) i Central Connecticut State University (2001), lektor języka polskiego na Université de Borgogne we Francji (1997-1999). Członek redakcji czasopism „NaGłos” (1990-1997), „Edukacja”(2010-2018), „Polonistyka. Innowacje” (od 2016).

Bibliografia

  1. Barańczak Stanisław (2006), Wiersze zebrane, a5, Kraków.
  2. Biedrzycki Krzysztof (1995), Świat poezji Stanisława Barańczaka, Universitas, Kraków.
  3. Biedrzycki Krzysztof (2007), Vilanelle Stanisława Barańczaka, w: tegoż, Wariacje metafizyczne. Szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie, Universitas, Kraków, s. 59-67.
  4. Dembińska-Pawelec Joanna (2006), Vilanella. Od Anonima do Barańczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  5. Kandziora Jerzy (2007), Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, IBL PAN, Warszawa.
  6. Kaniewska Bogumiła (2019), Barańczak i rodzaj żeński, [online], [dostęp: 14 stycznia 2019], http://stronypoezji.pl/monografie/baranczak-irodzaj-zenski/.
  7. Krajewska Anna (2016), Dramaturgia wiersza: „wiersz-płacz”. „Płakała w nocy, ale nie jej płacz ją zbudził”, „Przestrzenie Teorii”, nr 26, s. 149-180.