Nr 36 (2019): Barańczak: korekta wizerunku
Barańczak: korekta wizerunku

Wstęp

Adam Poprawa
9-11
Wstęp

Barańczak: korekta wizerunku

Krzysztof Biedrzycki
15-29
„odtwarzając z ognia / ciebie, mój tekst”. Dwa wiersze Stanisława Barańczaka – o stwarzaniu i czytaniu drogich drugich
PDF
Krzysztof Siwczyk
31-39
Osobnienie
PDF
Dariusz Pawelec
41-57
W. T. W. Pisarz-idol. Witold Wirpsza w lekturze Stanisława Barańczaka
PDF
Dobrawa Lisak-Gębala
59-76
„Uparte trwanie baroku” w recepcji wierszy Stanisława Barańczaka
PDF
Adam Poprawa
77-93
Ja wiem, że to przedmowa
PDF
Jarosław Fazan
95-105
Spotkanie z Innym (człowiekiem i – niekiedy, być może – z Bogiem) w poezji Stanisława Barańczaka
PDF
Beata Przymuszała Przymuszała
107-123
Zdystansowany inteligent. Emocje a afekt w poezji Barańczaka
PDF
Kamila Czaja
125-148
„Świat przebrany, nieprzebrany”. Metafora tekstylna w poezji Stanisława Barańczaka
PDF
Magdalena Piotrowska-Grot
149-165
„Zwięźle spleciony warkocz kontrapunktu”. Poezja Stanisława Barańczaka a doświadczanie granicy „
PDF
Grzegorz Olszański
167-193
Suplementa. (O sztuce czytania i nieczytania Podróży zimowej)
PDF
Joanna Dembińska-Pawelec
195-211
Spektakl w teatrze marionetek. O wierszu Stanisława Barańczaka Bist Du bei mir raz jeszcze
PDF
Maciej Skrzypecki
213-226
Spark and Sparkle – „Iskra i gra”. O tłumaczeniu poezji absurdalnej na przykładzie wiersza Ogdena Nasha
PDF
Oskar Meller
227-242
Ginsberg Barańczaka. Z dziejów jed(y)nego przekładu
PDF
Anna Jarmuszkiewicz
243-255
Dom versus ściana. Gesty uobecnienia Stanisława Barańczaka w przestrzeni Poznania
PDF