Osobnienie
PDF

Słowa kluczowe

reality

Jak cytować

Siwczyk, K. . (2019). Osobnienie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 31–39. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.3

Abstrakt

The article aims to outline the presence of a metaphysical perspective in Stanisław Barańczak’s poems which is already present in the poet’s earliest works. Barańczak outlines this process in his debut collection. His translation achievements support the presence of a metaphysical perspective in his original poems, and the mutual dependence of his poetry writing and translation can already be clearly felt in his initial works. The article compares the views of poets from generations younger than Barańczak’s and their reactions to the work of the author of A Postcard from the Other World (Widokówka z tego świata).

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.3
PDF

Bibliografia

Barańczak Stanisław (2006a), Bez powrotu, w: tegoż, Wiersze zebrane, a5, Kraków, s. 13.

Barańczak Stanisław (2006b), Nagryzmolony, tak, i ręką niezbyt pewną, w: Wiersze zebrane, a5, Kraków, s. 33.

Barańczak Stanisław (2006c), Pusty, w: tegoż, Wiersze zebrane, a5, Kraków, s. 16.

Barańczak Stanisław (2006d), Twarze jezior, twarze drzew, w: tegoż, Wiersze zebrane, a5, Kraków, s. 19.

Barańczak Stanisław (2006e), Widokówka z tego świata, w: tegoż, Wiersze zebrane, a5, Kraków, s. 362.

Podsiadło Jacek (2016), Wiersze. Wszystkie, Bez napiwku, Opole.

Świetlicki Marcin (1990), Koniec lat osiemdziesiątych, „Pogoda bardziej niż polityka wpływa na poezję w NaGłos” [ankieta], „NaGłos”, nr 2 (27), s. 110-113.

Świetlicki Marcin (1992), Zimne kraje, Fundacja bruLionu, Warszawa–Kraków.

Wirpsza Witold, Balcerzan Edward (2008), Listy W. Wirpszy do E. Balcerzana, „Arkadia. Pismo Katastroficzne”, nr 23-24, s. 126-127.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.