Suplementa. (O sztuce czytania i nieczytania Podróży zimowej)

Main Article Content

Grzegorz Olszański

Abstrakt

Stanisław Barańczak collection Journey in Winter (Podróż zimowa) published in 1994 was enthusiastically received by critics, resulting in a great number of related essays and reviews. The author of Supplements reconstructs the main reading strategies of the reviewers and takes a close look at the tools and context they employ. Finally, the reflections on the ways of interpreting the Poznan-born poet’s book provoke the author to consider the critical and poetic biases, the issue of music as a source of identity and a very nonobvious relation between Schubert’s vocal works and the rap aesthetics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Barańczak: korekta wizerunku
Biogram autora

Grzegorz Olszański, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Grzegorz Olszański – doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Poetyki Historycznej. Autor monografii poświęconej twórczości Ewy Lipskiej (Śmierć Udomowiona. O wyobraźni poetyckiej Ewy Lipskiej, 2007), zbioruesejów o literaturze (Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twórców, 2012) oraz książki Wiek męski: epopeja rozkładu. Studia o motywach senilnych w polskiej poezji po 1989 roku, 2015). Szef działu „Muzyka” kwartalnika „Opcje”.

Bibliografia

 1. Artysz Jerzy (1995), Głosy o „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie”, nr 50, s. 103.
 2. Barańczak Stanisław (2006), Podróż zimowa, w: tegoż, Wiersze zebrane, a5, Kraków, s. 383-416.
 3. Barańczak Stanisław (2017), Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej, wybór, opracowanie i posłowie Adam Poprawa, Ossolineum, Wrocław.
 4. Bauer Zbigniew (1999), „Podróż zimowa” Stanisława Barańczaka. Kilka sugestii interpretacyjnych, „Ruch Literacki”, z. 1, s. 51-71.
 5. Borkowska Grażyna (1995), Wolny od doskonałości, „Tygodnik Powszechny”, nr 51-52, s. 17.
 6. Bradley Adam (2009), Book of Rhymes. The Poetics of Hip-Hop, Basic Civitas, New York [USA].
 7. Bristiger Michał (1995), Głosy o „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie”, nr 50, s. 104.
 8. Cicha Karolina (2006), „Użycza mu słuchu, czasu, cierpienia, wszystkiego, co przewidziała”. Muzyka w twórczości Stanisława Barańczaka, „Pamiętnik Literacki”, nr 97, z. 1, s. 65-77.
 9. Cieślak Tomasz (2007a), Inspiracje romantyczne w poezji polskiej roczników 60. i 70., w: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. Małgorzata Łukaszczyk, Dariusz Seweryn, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 177-202.
 10. Cieślak Tomasz (2007b), Poeci bruLionu i „postbruLionowcy” wobec Nowej Fali, w: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, red. Maciej Wróblewski, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 335-347.
 11. Cirelli Michael (2004), Hip-Hop Poetry and The Classics, Milk Mug Pub, Beverly Hills [USA].
 12. Fazan Jarosław (1995), Dwa autoportrety z końca XX wieku, „Dekada Literacka”, nr 6, s. 3-5.
 13. Foucault Michael (1988), Nietzsche, Freud, Marks, przeł. Krzysztof Matuszewski, „Literatura na Świecie”, nr 6, s. 252-262.
 14. Gmys Marcin (2018), Na przekór profanum i tandecie: o „Podróży zimowej” Barańczaka i Schuberta, w: Tomasz Konieczny, Lech Napierała, Schubert – Winterreise to Stanisław Barańczak’s poetry [CDDA], Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, s. 5-15.
 15. Hejmej Andrzej (1999), Słuchać i czytać: dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej. „Podróż zimowa” Stanisława Barańczaka, „Pamiętnik Literacki”, nr 90, z. 2, s. 67-94.
 16. Hryszczyńska Helena (1994), Wilhelm Müller – zapomniany poeta niezapomnianych pieśni, „Muzyka i Liryka”, z. 4, s. 93-101.
 17. Janion Maria (1995), Pastorał, kostur, kij, „Ex Libris”, nr 71, s. 3.
 18. Jaworski Marcin (2011), Miłość według Świetlickiego, w: Mistrz świata, red. Piotr Śliwiński, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań, s. 160-169.
 19. Kukołowicz Tomasz (2012), Transkrypcja tekstów hip-hopowych (rapu) w świetle teorii wiersza, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 229-245.
 20. Kukułowicz Tomasz (2015), Raperzy kontra Filomaci, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 21. Kunz Tomasz (2019), Marcin Świetlicki. Wypadnięcie z istnienia, w: tegoż, Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia, Znak, Kraków, s. 297-298.
 22. Libera Antoni (1997), Zimy i podróże, w: Stanisław Barańczak: Zima i podróże. Lekcja literatury z Antonim Liberą, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 5-23.
 23. Łukasiewicz Jacek (1995), Śmierć wyśpiewana, czyli podróż zimowa, „Odra”, nr 5, s. 106-107.
 24. Maliszewski Karol (1999), Podróż zimowa przez ziemię ognistą, w: tegoż, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Świadectwo, Bydgoszcz, s. 7-15.
 25. Olszański Grzegorz (2011), Trup, który mówi, w: Mistrz świata, red. Piotr Śliwiński, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań, s. 64-82.
 26. Olszewski Michał (2001), Zima i chaos. Doświadczenie chłodu w poezji Marcina Świetlickiego, „Kresy”, nr 3, s. 58-70.
 27. Orska Joanna (2006), Subtelne rewolucje. O Nowej Fali i liryce lat 90, w: tejże, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Universitas, Kraków, s. 245-261.
 28. Pietrych Krystyna (2018), Amerykańska „Podróż zimowa”, w: Ameryka Barańczaka, red. Sylwia Karolak, Ewa Rajewska, Universitas, Kraków, s. 87-105.
 29. Poprawa Adam (2003), Wiersze na głos i fortepian, w: tegoż, Formy i afirmacje, Universitas, Kraków, s. 32-54.
 30. Puchalska Iwona (2013), Deus ex machina, czyli o doświadczeniu fonografii w poezji Stanisława Barańczaka, „Ruch Literacki”, nr 4-5, s. 377-394.
 31. Reimann-Czajkowska Aleksandra (2018), Muzyczny światopogląd Stanisława Barańczaka, w: tejże, Muzyczne transpozycje, Universitas, Kraków, s. 115-132.
 32. Shustermann Richard (1998), Piękna sztuka rapowania, w: tegoż, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, przeł. Adam Chmielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 259-313.
 33. Sklep NIFC (2020), [online], [dostęp: 24 lutego 2020], https://sklep.nifc.pl/index.php?produkt=2_133.
 34. Sokalska Małgorzata (2007), Stanisław Barańczak – „Podróż zimowa” śladami Schuberta i Müllera, w: Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. Maria Cieśla-Korytowska, Olga Płaszczewska, Universitas, Kraków, s. 213-223.
 35. Sośnicki Dariusz (2006), Listopadowe wędrówki umarłego, „Czas Kultury”, nr 4, s. 64-70.
 36. Stala Marian (1997), Między Schubertem a cmentarzem samochodów, w: tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Znak, Kraków, s. 123-128.
 37. Sukiennik Magdalena (1997), Między „papierowym” a rzeczywistym światem: jeszcze jeden głos o „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka, „Teksty Drugie”, nr 3, s. 131-155.
 38. Śliwiński Piotr (2002), Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Znak, Kraków.
 39. Świetlicki Marcin (1995), Now I Want to Be your Dog, „NaGłos”, nr 18-19, s. 48-49.
 40. Świetlicki Marcin (2011), Wiersze, EMG, Kraków.
 41. Trynka Paul (2012), Iggy Pop Open Up and Bleed. Upadki, wzloty i odloty legendarnego punkowca, przeł. Maksymilian Tumidajewicz, Aleksandra Machura, Sine Qua Non, Kraków.
 42. Węgrzyniakowa Anna (1999), „Wszystko i Nic” w „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka, w: tejże, Egzystencjalne i metafizyczne. Od Leśmiana do Maja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 118-128.
 43. Wojda Aleksandra (2007), Obraz, śpiew i zima. Wilhelm Müller i Franz Schubert o wędrowaniu, w: Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. Maria Cieśla-Korytowska, Olga Płaszczewska, Universitas, Kraków, s. 183-211.
 44. Zaleski Marek (2019), Podróż w afekcie, [online], [dostęp: 13 maja 2019], http://stronypoezji.pl/monografie/podroz-w-afekcie/[pierwodruk w: Poeta i Duch Wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. Piotr Śliwiński, Poznań 2014, s. 193-203].
 45. Zydel Robert (2007), Słuchawki jako gadżet popkultury, w: Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. Wojciech Godzic, Maciej Żakowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 239-252.