Ja wiem, że to przedmowa
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Barańczak
Adam Michnik
opposition
samizdat
preface

Jak cytować

Poprawa, A. . (2019). Ja wiem, że to przedmowa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 77–93. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.6

Abstrakt

Stanisław Barańczak’s collection I Know It’s Not Right (Ja wiem, że to niesłuszne), published as samizdat in 1978, included a preface by Adam Michnik. The article analyses this preface and attempts to determine its
addressee and understand the author’s intentions.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.6
PDF

Bibliografia

Barańczak Stanisław (1971), Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Ossolineum, Wrocław.

Barańczak Stanisław (2006), Wiersze zebrane, a5, Kraków.

Bronowski Krzysztof (2016), Muzeum Wolnego Słowa, [online], http://m-ws.pl/bibula_/bzbaranz.html, [dostęp: 14 października 2016].

Jarniewicz Jerzy (2018), Parateksty Barańczaka, czyli tłumacz opowiada o poetach, w: tegoż, Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze, Ossolineum, Wrocław, s. 151-167.

Kandziora Jerzy (2014), Barańczak: głosy z połowy lat 70, w: Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. Piotr Śliwiński, WBPiCAK, Poznań, s. 79-97.

Karpiński Jakub (1989), Portrety lat. Polska w odcinkach 1944-1948, Pomost, Warszawa.

Latawiec Bogusława, Balcerzan Edward (2015), Paweł Ustrzykowski vel Stanislaw Barańczak, „Topos”, nr 2, s. 9-19.

Lipski Jan Józef (2009), Pajęczyna drętwej mowy – i świat prawdziwy, w: tegoż, Słowa i myśli, t. 1, red. Łukasz Garbal, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, Więź, Warszawa.

Łukasiewicz Jacek (1986), Z problematyki poezji politycznej lat siedemdziesiątych, w: Literatura źle obecna (rekonesans).

Materiały z konferencji naukowej instytutu Badań Literackich PAN. 27 X – 30 X 1981, Kraków, s. 91-109.

Masłoń Krzysztof (2015), Lekcja martwego języka, „Do Rzeczy”, nr 2, s. 46-47.

Michnik Adam (1977), Wiersze St. Barańczaka – zamiast Przedmowy, „Kultura”, nr 5, s. 117-119.

Michnik Adam (1978), Wiersze Stanisława Barańczaka – zamiast przedmowy, w: Stanisław Barańczak, Ja wiem, że to niesłuszne, NOWa, Warszawa, s. I-IV.

Nyczek Tadeusz (1985), Powiedz tylko słowo. Szkic o poezji „Pokolenia 68”, Przedświt, Warszawa.

Poprawa Adam (2013), Barańczak na XXI wiek, „Gazeta Wyborcza”, nr 251, s. 35.

Sz[ałagan] Alicja (1993), Barańczak Stanisław [hasło], w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny, t. 1, red. Jadwiga Czachowska, Alicja Szałagan, Warszawa, s. 98.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.