Epifania podlaska. Spotkanie z białoruskim Innym i rekonstrukcja tożsamości w Sońce (2014) i Miłości (2017) Ignacego Karpowicza Akcja
PDF

Słowa kluczowe

epiphany
philosophy of identity
philosophy of the Other
geopoetics
icon
discursive violence

Jak cytować

Ghilarducci, M. . (2019). Epifania podlaska. Spotkanie z białoruskim Innym i rekonstrukcja tożsamości w Sońce (2014) i Miłości (2017) Ignacego Karpowicza Akcja. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 289–307. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.17

Abstrakt

The article, by means of an analysis of the role of visual and linguistic epiphany in the novels Sońka (2014) and Love (Miłość) (2017), based on the philosophy of Martin Heidegger, Jacques Lacan and Emmanuel Lévinas, aims to expand the existing research on Ignacy Karpowicz’s geopoetics and literary provincialism.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.17
PDF

Bibliografia

Bhabha, Homi K. (2010), The location of culture, Routledge, London [Wielka Brytania].

Corrigan Kevin (2007), The Face Of The Other. A Comparison Between The Thought Of Emmanuel Lévinas, Plato, And Plotinus, w: Platonisms.

Ancient, Modern and Postmodern, red. Kevin Corrigan i John Douglas, Brill, Leiden, Boston [USA], s. 217-236.

Gosk Hanna (2010), Wychować się w momencie historycznego przełomu to żadna przyjemność. O postzależnościowych aspektach polskiej prozy ostatnich lat, w: Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. Hanna Gosk, Elipsa, Warszawa, s. 93-113.

Heidegger Martin (2006), Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen [Niemcy].

Hornblower Simon, Spawforth Antony, Eidinow, Esther, red. (2012), The Oxford Classical Dictionary, [online], [dostęp: 7 marca 2018],tiny.cc/l5cilz.

Karpowicz Ignacy (2014), Sońka, Wydawnictwo Literackie, Kraków. (Skrót: S)

Karpowicz Ignacy (2017), Miłość, Wydawnictwo Literackie, Kraków. (Skrót: M)

Konończuk Elżbieta (2012), Podlaska lokalność w narracjach socjologicznych, magicznych i satyrycznych, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, z. 3, s. 141-156.

Lacan Jacques (1949), Le stade du miroir comme formateur de la fonction du je, telle qu’elle nous est révélée, dans l’expérience psychanalytique, „Revue Française de Psychanalyse”, z. 4, s. 449-455.

Lepachin Valerij (2002), Ikona v russkoj chudožestvennoj literature. Ikona i ikonopočitanie, ikonopis’ i ikonopiscy, Otčij Dom, Moskva [Rosja].

Lévinas Emmanuel (1971), Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Le livre de poche, Le Livre de Poche, Paris [Francja].

Lipoveckij Mark (2012), Sovetskie i postsovetskie transformacii sjužeta vnutrennej kolonizacii, w: Tam, vnutri. Praktiki vnutrennej kolonizacii v kul’turnoj istorii Rossii, red. Aleksandr Ėtkind i Dirk Uffelmann, NLO, Moskva [Rosja], s. 809-845.

Marco Vincenzo di (2016), Emmanuel Lévinas. L’epifania del volto, Pazzini, Villa Verucchio [Włochy].

Rybicka Elżbieta (2011), Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, z. 2, s. 27-39.

Rybicka Elżbieta (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków.

Sawicka-Mierzyńska, Katarzyna (2012), Przemiany zakresu pojęć ‘prowincja’ i ‘centrum’ w piśmiennictwie podlaskim przed i po 1989 roku, w: Nowy regionalizm w badaniach literackich, red. Małgorzata Mikołajczyk i Elżbieta Rybicka, Universitas, Kraków, s. 101-113.

Sawicka-Mierzyńska Katarzyna (2015), Prowincja – krajna cudów, w: Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. Wojciech Browarny i Elżbieta Rybicka, Universitas, Kraków, s. 304-320.

Sławski Franciszek (1952-1956), Słownik etymologiczny języka polskiego, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków.

Turgenev Ivan (1979), Žyvye mošči, w: Polnoe sobranie sočinenij i pisem v 30-ch tomach, t. 3, red. Mikhail Pavlovič Alekseev, Nauka, Moskva [Rosja], s. 326-338.

White Kenneth (1992), Elements of Geopoetics, „Edinburgh Review”, z. 88, s. 163-178.

Žižek Slavoj (2008), The Sublime Object of Ideology, Verso, London [Wielka Brytania].